Menu Luk

Hvad er løn?

Løn er den betaling en lønmodtager modtager fra sin arbejdsgiver. Lønnen afhænger af typen af arbejdet samt virksomheden og omfatter alle ydelser, som lønmodtageren bliver betalt for.

Hvad er indkomst?

Indkomst dækker over en række forskellige indbetalinger til din konto. Dette kan f.eks. være dagpenge, sygedagpenge og SU, kontanthjælp, integrationsydelse, aktieudbytte, lejeindtægter fra forældrekøb mm. Langt hen ad vejen gælder der forskellige regler alt efter, hvilken type indkomst du modtager, men som udgangspunkt er al indkomst skattepligtigt.

Forskellen på Brutto- og nettoløn

Bruttoløn beskriver den løn, som du modtager fra din arbejdsgiver før skat,  nettoløn svarer til det beløb, der indsættes på din lønkonto efter skat.

Du kan læse mere om de forskellige typer indkomst, ydelser og bidrag på følgende sider

A-indkomst og A-skat

Indkomstskat er kort fortalt den beskatning af indkomst, som betales af både lønmodtagere og arbejdsgivere. Virksomheder betaler også indkomstskat. Læs mere her.

AM-bidrag

AM-bidrag eller arbejdsmarkedsbidrag, er en del af den skat du betaler til staten. Alle lønmodtagere betaler 8 % i AM-bidrag. Du kan læse mere om bidraget her.

ATP-bidrag

ATP Bidrag er en arbejdsmarkedstillægs pension som udbetales, når du som lønmodtager går på folkepension. Læs mere om ATP og find din ATP-sats her.

Arbejdstimer

Arbejdstimer har indflydelse på hvor meget du betaler i ATP og derfor er det også lovpligtigt, at det står på din lønseddel. Se mere om arbejdstimer her.

B-indkomst

B-indkomst er en indkomst, der ofte udbetales til freelancere. Man skal selv stå for at betale skat og AM-Bidrag af sin B-indkomst. Læs meget mere om B-indkomst her.

Barselsdagpenge

Barseldagpenge gives til mødre og fædre, som har daglig kontakt med deres barn. Læs om du opfylder kravene til barseladagpenge her.

Dagpenge

Dagpenge er en ydelse, der gives til ledige medlemmer af en a-kasse. Du skal overholde en række krav før du kan modtage dagpenge. Se mere her.

Frikort, hovedkort og bikort

Frikort, hovedkort og bikort tilhører betegnelsen skattekort. Lønmodtagere har et personfradrag og kan tjene op til et bestemt beløb uden at betale skat. Læs mere her.

Feriepenge

Feriepenge udgør 12,5 % af din løn og din løn har derfor indflydelse på, hvor meget du kan optjene om året i feriepenge. Du kan læse mere om feriepenge her.

Feriefridage

Ikke alle har ret til feriefridage. Her kan du kan læse om, hvornår du har ret til feriefridage eller om du kan få dem udbetalt. Bliv klogere på feriefridage her.

Integrationsydelse

Integrationsydelse er en offentlig ydelse til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre 7 år. Læs mere om vilkår og betingelser og find din sats her.

Kontanthjælp

Er du blevet arbejdsløs og er du ikke medlem af en a-kasse? Find ud af om du er berettiget kontanthjælp og læs mere om betingelserne her.

Kapitalindkomst

Når du har en kapitalindkomst kan du få et skattefradrag på dine tab og gevinster. Du kan læse meget mere om reglerne her.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er for dig, der er godkendt til fleksjob. Læs mere om vilkår og betingelser for ledighedsydelse og find din sats her.

Revalideringsydelse

Revalideringsydelse gives til borgere, der er ikke er i stand til at varetage et arbejde grundet sygdom eller lign. Du kan læse mere om reglerne her!

SU

Skal du have SU under din uddannelse? Så er der en række regler, som du skal være opmærksom på hvis du vil undgå, at betale den tilbage. Læs alt om SU her!


Læs også