Menu Luk

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag som du, som lønmodtagere og arbejdsgiver, automatisk får tildelt, hvis du har arbejdsindkomst, altså lønindkomst eller overskud af virksomheder. Hvis du er lønmodtager skal din løn være AM-bidragspligtig, før du kan modtage fradraget. Det maksimale fradrag ligger på 39.400 kr. om året.

Hvem kan få beskæftigelsesfradrag?

Du får automatisk tildelt beskæftigelsesfradrag på 10,5 %, hvis du modtager AM-bidragspligtig løn. Hvis du har en løn på under 31.269 kr. om måneden vil du automatisk få tildelt maksimalt fradrag. Fradraget beregnes automatisk som en procentdel af din indkomst, herunder din løn eller af dit overskud af din virksomhed. Derudover kan du få et jobfradrag på 4,5 % af din indkomst, hvis denne overstiger 195.800 kr. i 2019.

Hvordan får man beskæftigelsesfradraget?

Beskæftigelsesfradraget er ikke noget du skal søge om, da du automatisk får tildelt fradrag på 10,5 %, hvis du modtager AM-bidragspligtig løn. Dette gælder både for arbejdsgivere og lønmodtagere uanset ansættelsesvilkår.

Hvor meget kan man få i beskæftigelsesfradrag?

Din indkomst har indflydelse på, hvor meget du kan få i fradrag. For at udnytte fradraget optimalt, skal du have en årlig indkomst på 375.238 kr. i 2019. Du skal altså tjene 31.269 kr. om måneden eller mere for at få det højeste beskæftigelsesfradrag. Så snart din årlige indkomst overstiger 375.238 vil du have ramt det maksimale fradrag på 39.400 kr.

Jobfradrag

Du kan derudover få et jobfradrag 4,5 % af din årlige indkomst over 195.800 kr. For at få det maksimale jobfradrag, skal du have en årlig indkomst på 253.578 kr. om året.

Ekstra tilskud til enlige forsørgere

Hvis du er enlig forsørger og modtager ekstra børnetilskud får Skattestyrelsen automatisk besked fra Udbetaling Danmark. I disse tilfælde vil du automatisk få et ekstra fradrag på højst 22.900 kr. om året. 


Læs også