Ejendomsværdiskat

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat er en skat, som skal betales til staten af boligejere. Skatten sættes ud fra boligens ejendomsværdi, som tager udgangspunkt i værdien af den faste ejendom med grund og bygninger. Ejendomsværdiskatten skal betales fra den dag du flytter ind, derfor skal du skrive datoen for indflytning ind på din forskudsopgørelse. Skatten bliver automatisk trukket på din indkomstskat. Ejendomsværdiskatten er ikke det samme som ejendomsskatten (grundskyld).

Hvor meget skal man betale i ejendomsværdiskat?

Satsen på ejendomsværdiskatten er fastsat af staten og varierer derfor ikke fra kommune til kommune ligesom ejendomsskatten (grundskyld) gør. Ejendomsværdiskatten beregnes som 1 % af den aktuelle ejendomsværdi. Der tillægges en yderligere sats på 2 % af den ejendomsværdi, der overstiger 3.040.000 kroner.

Ejendomsværdiskatten tager udgangspunkt i den laveste af de 3 ejendomsvurderinger:

  • Den aktuelle ejendomsværdi
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 procent
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002

I følgende tilfælde kan din ejendom modtage en ny ejendomsvurdering:

  • Hvis din ejendom er nybygget eller hvis din ejendom betragtes som ny (f.eks. ved opdeling af en bygning til flere ejerlejligheder).
  • Efter en ombygning, tilbygning eller nedrivning, der kræver byggetilladelse.
  • Hvis det antages, at din ejendom er steget eller faldet efter ændrede planforhold.
  • Hvis din ejendom får ændret sin anvendelse.

Din ejendomsværdiskat kan stige med op til 20 % fra år til år, men hvis den stiger mindre end 20 % må den højst stige med 2.400 kroner. Dog vil din ejendomsværdiskat stadig tage udgangspunkt i den laveste af de 3 ejendomsvurderinger.

Nedslag�?for�?pensionister�?og�?andre�?folkegrupper

Er du pensionist, førtidspensionist over 60, efterlønsmodtager, fleksjobber eller ægtefælle til en af delene, så kan ejendomsværdiskatten højst stige med 500 kroner fra år til år.

Personer over 65 år får også et nedslag i ejendomsværdiskatten på 0,4 % (højst 6.000 kroner) for helårshuse og højst 2.000 kroner for sommerhuse. Hvis personens indkomstgrundlag er over 199.600 kroner som enlig eller 307.100 kroner som gifte pensionister, så vil nedslaget blive reduceret med 5 % af det indkomstgrundlag, som overstiger en af de to værdier.

Nedslag i ejendomsvurdering

Fra den 1. oktober 2015 gælder ejendomsvurderinger fra 2012 med følgende nedsættelser:

Ejendomsværdi i kronerNedsættelse
0-500.0005 %
500.000.-750.0002,5 %
Over 750.0002,5 % nedsat med 1.250 kr. pr. 50.000 kr. dog højst 12.500 kr.
Grundværdi i kronerNedsættelse
0-100.0005 %
100.000 -150.0002,5 %
Over 150.0002,5 % nedsat med 250 kr. pr. 10.000 kr. dog højst 2.500 kr.

Nedslag i ejendomsværdiskat

Du skal som udgangspunkt kun betale ejendomsværdiskat for den periode du bor i boligen. Det vil sige, at du først skal betale ejendomsværdiskat når du rent faktisk flytter ind i din ejerbolig og ikke når du overtager boligen. Det samme gør sig gældende ved salg af din bolig hvis du flytter inden køber overtager din bolig. Hvis din ejendom er ubeboelig grundet en hændelse som du ikke er skyld i (hærværk, udefrakommende forhold) så kan du også få et nedslag, men kun hvis skaden gør hele boligen ubeboelig.

Bolig bruges til privat og erhverv

Bliver din bolig brugt til erhverv, så har det indflydelse på din ejendomsværdiskat. Hvis under 25 % af boligens areal bliver brugt til erhverv, så nedsættes ejendomsværdiskatten med den procentdel, der udgør erhverv af din bolig.

Er dette tilfældet skal du via tastselv oplyse hvor stor en procentdel, som bliver brugt til erhverv.

Benytter du 25 % eller mere af din bolig til erhverv, så bliver din bolig fordelt ved vurdering. Det er kun den private del, der skal betales ejendomsskat på.


Læs også

  • Barselsdagpenge
  • Fri helårsbolig
  • Bruttolønsordning