Menu Luk

Hvad er et personfradrag?

Et personfradrag er et skattefradrag som alle personer er berettiget til. Det er et bundfradrag som modregnes i de skatter der beregnes. I 2019 ligger personfradraget på 46.200 kr. for personer over 18 år.
For personer under 18 år er personfradraget 35.200 kr. Fradraget aktiverer dit frikort og trækkes fra din indkomst inden du betaler A-skat. Læs mere om frikort og indkomstskat.

Hvem kan få personfradrag?

Alle danskere, der har bopæl i Danmark, har ret til en personfradrag som de kan trække fra i deres skat. Der er forskel på fradragets størrelse. Størrelsen af afhænger af om du er under eller over 18 år.

Hvor meget kan man få i personfradrag?

Personfradraget er forskelligt for personer over og under 18 år.
I 2019 ligger personfradraget på 46.200 kr. for personer over 18 år og 35.200 kr. for personer under 18 år. Det vil sige, at du årligt kan arbejde skattefrit op til 46.200 kr. Det er først når din årlige indkomst overstiger 46.200 kr. eller
35.200 kr. for personer under 18 år, at du skal betale indkomstskat. Læs mere om indkomstskat her.

Hvordan får man personfradrag?

Alle danskere der har bopæl i Danmark har ret til en fradraget, som de automatisk får tildelt, når de har en skattepligtig indkomst. Personfradraget aktiverer dit frikort og trækkes fra din indkomst inden du betaler A-skat. Læs mere om frikort og indkomstskat.

Kan man få flere fradrag?

Hvis ikke du udnytter hele fradraget kan din ægtefælle få glæde af dit resterende personfradrag. Da personfradraget skal bruges i samme indkomstår kan du ikke overføre resterende personfradrag til næste år. Kan du ikke udnytte dit fulde fradrag og er enlig, så har du ikke mulighed for at benytte dig af det resterende personfradrag.

Hvis man bor uden for Danmark

Hvis du er begrænset skattepligtig i Danmark og tjener mindst 75 % af hele din indkomst i Danmark . Læs mere om grænsegængerreglen her.


Læs også