Hvordan har skattesatserne ændret sig i 2019?

En række skattesatser har ændret sig i det nye år. En af de mest omtalte ændringer er lempelse af topskatten, men der har også været en række andre ædnringer, bl.a. i personfradraget og den grønne check. Nogle af ændringerne afspejler den generelle udvikling i samfundet mens andre er mere politisk betonet.

Hvad betyder ændringerne for mig?

De nye skattesatser kan have betydning for dit skattetryk i 2019, og altså have indflydelse på hvor meget du skal betale i skat i løbet af året. Andre vil kun have betydning for din økonomi hvis du skylder restskat. De fleste skattesatser har kun lavet mindre ryk og vil derfor ikke have stor betydning for dine personlige forhold.

Nye skattesatser for bundskat

20182019
Bundskattesats11,13%12,16%

Læs mere om bundskat her.

Nye skattesatser for topskat

20182019
Topskattegrænse498.900 kr.513.400 kr.
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag43.800 kr.44.800 kr.
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ægtefæller87.600 kr.89.600 kr.

Læs mere om topskat her.

Nye skattesatser for sundhedsbidrag

20182019
Sundhedsbidrag1%Afskaffet

Nye skattesatser for personfradrag

20182019
For alle over 18 år46.000 kr.47.000 kr.
Unge under 18 år34.500 kr.35.300 kr.

Læs mere om personfradrag her.

Nye skattesatser for aktieindkomst

20182019
Progressionsgrænse for aktieindkomst52.900 kr.54.000 kr.

Læs mere om aktieindkomst her.

Nye skattesatser for midlertidigt arbejde

20182019
Minimumsløn pr. måned ved 27 % bruttobeskatning (før AM-bidrag)65.100 kr.66.600 kr.

Nye skattesatser for restskat

20182019
Grænse for indregning af restskat20.100 kr.20.500 kr.
Godtgørelse overskydende skat0,50%0%
Dag til dag rente ved indbetaling af restskat i perioden 1/1-1/71,70%2,2%
Procenttillæg ved indbetaling af restskat efter 1/73,70%4,2%

Læs mere om restskat her.

Nye skattesatser for kapitalordning og virksomhedsordning

20182019
Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.193.000 kr.197.300 kr.
Maks. henlæggelse pr. år for kunstere mv.643.100 kr.657.200 kr.
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst50.400 kr.51.500 kr.
Minimumbeløb ved køb af hovedaktionæraktier686.000 kr.701.000 kr.

Læs mere om kapitalordning og virksomhedsordning her.

Nye skattesatser for dødsbobeskatning

20182019
Bofradrag i skatten pr. måned5.700 kr.5.900 kr.
Mellemperiodefradrag2.100 kr.2.200 kr.
Boets aktiver ved boafslutning2.839.100 kr.2.901.400 kr.
Boets nettoformue ved boafslutning2.839.100 kr.2.901.400 kr.

Nye skattesatser for grøn check

20182019
Årlig grøn check til alle fyldt 18 år765 kr.630 kr.
Årlig grøn check til pensionister930 kr.900 kr.
Supplerende grøn check til alle fyldt 18 år175 kr.145 kr.
Supplerende grøn check til pensionister215 kr.210 kr.
Aftrapningsgrænse for grøn check397.000 kr.405.700 kr.
Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til alle fyldt 18 år10.200 kr.8.400 kr.
Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til pensionister12.400 kr.12.000 kr.
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check232.000 kr.237.100 kr.

Læs mere om grøn check her.

Nye skattesatser for gaveafgift

20182019
Grænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede64.300 kr.65.700 kr.
Grænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn22.500 kr.23.000 kr.
Bundfradrag ved boafgift289.000 kr.295.300 kr.