Legater

Hvad er legater?

Legater er en sum penge, der uddeles til organisationer eller personer til støtte af et bestemt formål. Virksomheder, brancheorganisationer, fonde og foreninger kan eksempelvis uddele legater til studieophold som skal dække udgifter til rejse og ophold. Dette kan også betegnes som rejsestipendier og henvender sig til studerende der ønsker at studere i udlandet.

Hvad er uddannelsesstipendier?

Udannelsesstipendier (eller studiestipendier) er indstiftet for at hjælpe den studerende med økonomisk støtte. Det mest almindelige stipendium i Danmark er SU, som uddeles fast hver måned til studerende over 18 år. SU betragtes som A-indkomst og er derfor skattepligtig. For at ansøge om SU skal du logge ind med NemID og udfylde ansøgningsskema på MinSU. Her kan du også læse om generelle betingelse der knytter til stipendiet.

Skal man betale skat af legater?

Når du modtager legater fra fonde eller foreninger er disse oftest skattepligtige og derfor skal du som hovedregel indberette dette til skat.
Der er dog visse fonde og foreninger, som er godkendt af SKAT til at uddele midler til sociale formål. Disse legater er skattefrie op til 10.000 kr. og du skal derfor betale skat af den del som overstiger 10.000 kr. Alle danske foreninger og fonde har pligt til at indberette beløbene til SKAT hvis de uddeler skattepligtige legater. Legater fra udenlandske foreninger bliver dog ikke indberettet for dig og derfor skal du selv indberette dette under rubrik 20.

Skat af studielegater

Studielegater er under visse betingelser skattefrie. Legater til udgifter ved studierejser eller dækning af videnskabelig arbejde er oftest skattefrit for modtageren. Denne skattefrihed betinges dog af at legatet skal bruges til et bestemt formål. Dette betyder, at skattefriheden ophører hvis legatet kun delvist bruges til formålet. Hvis dette er tilfældet er den resterende del af legatet skattepligtig og det er her modtagerens ansvar at indberette det til skat.

Skat af studierejselegater

Studierejselegater er skattefri for modtageren, når modtageren rejser både inden og uden for EU. Det vil sige, at den person der modtager et legat kan skattefrit bruge pengene under et ophold ved udenlandske skoler og læreanstalter. Der er dog en betingelse for denne skattefrihed: Hvis studierejselegatet ikke bruges til en studierejse er denne skattepligtig fordi legatet ikke bruges til det formål som det er udstedt til.

I forbindelse med et studieophold er følgende udgifter skattefrit:

  • Legater der bruges til at dække udgifter til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet: Legatet må dog ikke overstige 509 kr. pr. døgn i 2019 for kost og småfornødenheder og 219 kr. pr. døgn i 2019 for logi. Her gælder det også, at omkostninger til kost og småfornødenheder skal benyttes første 12 måneder. Logisatsen kan dog fortsat bruges efter de 12 måneder.
  • Legater der bruges til dokumenterede udgifter til undervisning eller anden betaling til studiestedet er også skattefrit for modtageren.
  • Fradragbegrænsningen på 27.400 kr. (2018) har i dette tilfælde IKKE betydning for den studerende. Hvis legatet bruges til at dække andre udgifter end udgifter til rejse, kost, logi, småfornødenheder eller undervisning, så anses studielegatet som skattepligtigt.

Skat af legater til videnskabeligt arbejde

Legater der dækker omkostninger ved videnskabeligt arbejder er skattefrit hvis og såfremt følgende kriterier er opfyldt:

  • Legatet skal bruges til formålet og dække udgifter til videnskabeligt arbejde.
  • Hvis der udstedes et legat til en studerendes studier, skal denne studerende være Ph.d. studerende eller være på et forskerstudie, som kan sidestilles med et Ph.d.-studium.

Bruges legatet til at dække andre udgifter end omkostninger ved det videnskabelige arbejde er legatet skattepligtigt. Hvis legatet kun delvist bruges til formålet blive den resterende del beskattet.


Læs også

  • Goder som frivillig
  • Firmabil
  • Lån