Gaveafgift

Hvad er gaveafgift?

Almindelige gaver til jul, fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup eller lignende lejlighedsgaver af beskeden værdi er skattefrit. Hvis du derimod modtager gaver fra et familiemedlem med en værdi, som overstiger et beskedent beløb, skal du betale skat af gaven (gaveafgift). Afgiftens størrelse afhænger af flere faktorer, som f.eks. familierelation og kontekst. Du kan f.eks. frit overføre kontantgaver til din ægtefælle uden at der skal betales skat. Nedenunder gennemgås de forhold, hvor der skal betales gaveafgift.

Skat af gaver til barn/stedbarn eller barnebarn

Som forældre eller bedsteforældre kan du give hver af dine børn/børnebørn en kontantgave til en værdi af 67.100 kr. om året uden at betale gaveafgift. Dette gælder begge forældre/bedsteforældre, og det er derfor muligt at give en gave til en værdi af 128.600 kr., så længe gaven bliver ydet fra hver ægtefælles bodel. Overstiger gaven 67.100 kr., skal du, som modtager, betale en gaveafgift på 15 % af den overstigende del. Hvis du modtager gaver for 68.100 kr. om året, skal du altså betale 15 % af 1.000 kr. i skat.

Skat af gaver til forældre og bofælle

Du kan give dine forældre gaver for 67.100 kr. om året uden at de skal betale gaveafgift af beløbet. Hvis du giver gaver for mere end 67.100 kr., skal der betales 15 % af den overskydende del. Gives der gaver for 68.100 kr. om året, skal man altså betale 15 % af 1.000 kroner i skat.

Skat af gaver til bedsteforældre eller stedforældre

Giver du gaver til dine bedsteforældre, skal du være opmærksom på, at du højest må give for 67.100 kr. om året, hvis det skal forblive skattefrit. Overstiger du beløbet, skal du betale gaveafgift på 36,25 % af beløbet over 68.100 kr.

Skat af gaver til svigerbørn�?

Gaveafgiften til ens svigerbørn afhænger om ægtefællen til ens svigerbarn er i live. Hvis svigerbarnets ægtefælle er live må du give gaver for 23.500 kr. om året. Overstiger du dette beløb, skal der betales en gaveafgift på 15 % af beløbet over 23.500 kr. Hvis ægtefællen ikke er i live, er maksimumsbeløbet 67.100 kr. om året og skatteprocenten er den samme.

Skat af gaver til søskende, venner og andre

Hvis man giver gaver til en søskende, venner eller andre så skal modtageren selv skrive gavens værdi på sin årsopgørelse som en anden indkomst under rubrik 20. Læs mere om årsopgørelse her.�?

Hvornår skal man ikke betale gaveafgift?

Der er nogle forskellige undtagelser til gaveafgiften. Eksempelvis kan ægtefæller altid give gaver til hinanden uden at betale skat. Desuden er almindelige gaver i forbindelse med fødselsdag, bryllup, konfirmation og andre lejlighedsgaver altid skattefrie. Hvis man modtager en gave, som er større end hvad der er alment, så skal gavens værdi påføres rubrik 20 på ens årsopgørelse. Dog er der ikke nogen klare definitioner på, hvad en almen værdi er på en gave.

Indsamlet penge kan også være skattefrie, hvis de opfylder én af følgende betingelser:

  • Det er udelukkende en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
  • De er givet i forbindelse med modtagerens alvorlige sygdom eller skade.
  • Penge er indsamlet til personer, som er blevet udsat for en ulykke eller katastrofe. Dette inkluderer også de indsamlinger til de efterladte.

Det kræves også, at pengene er givet én gang for alle og indsamlingen har foregået hos en større personkreds samt indsamlingen ikke er sket på modtagerens opfordring.

Hvordan opgør man en gaves værdi?

Til at opgøre værdien af en gave kan man tage udgangspunkt i en faktura, hvis gaven er en materiel genstand. Består gaven af værdipapirer, som er købt på et reguleret marked, så værdiansættes de efter deres kurs, når gaven gives. Aktiver som ikke er optaget på et reguleret marked værdiansættes efter handelsværdien, når gaven modtages.

Brugsværdi

Hvis man f.eks. stiller en bil til rådighed, så bliver værdien opgjort som de udgifter, der er forbundet med brug af bilen (f.eks. benzin, registreringsafgifter osv.), som bliver betalt for modtageren.

Fast ejendom

Fast ejendom kan som hovedregel overdrages til ejendomsværdien +/- 15 %. Dog kan fast ejendom også værdiansættes efter handelsværdien.

Hvilke gaver skal man altid betale skat af?

Modtager du en gave som tak for undervisning eller et foredrag, så skal der altid betales gaveafgift. Hvis du får tilsendt gaver i forbindelse med en anmeldelse som du vil skrive om produktet (f.eks. på din blog), så skal du betale skat af gavens værdi. Også selvom du ikke vælger at skrive anmeldelsen.

Hvis du modtager gavekort eller kontanter, så skal du betale skat af den værdi, som de repræsenterer. I tilfælde af tingsgaver, så skal du betale skat af den værdi som gaven har for dig.

Du kan indberette denne slags gaver under rubrik 20 på din årsopgørelse her.�?


Læs også

  • Køretøjer
  • Papegøjeplader
  • Boligstøtte