Arveafgift

Hvad er arveafgift (Boafgift)?

Selvom arveafgift har skiftet navn til boafgift ændres betydning af afgiften ikke. Arveafgift er en afgift til staten, som skal betales af arven. Når du arver skal du, som modtager af arven, betale retsafgift samt skat af de indtægter som tilkommer dig gennem arven.

Skat ved dødsfald

Der findes tre former for skat og afgifter, du skal kende til i tilfælde af dødsfald i familien. Det drejer sig om den afdødes indkomstskat, samt boafgift (arveafgift) ved arv og retsafgift ved udlevering af dødsboet. Du kan læse mere om adgang til afdødes indkomstskat på SKAT her.

Hvem arver din formue?

Når en arv skal fordeles sker dette ud fra regler i arveloven. Hvem der skal arve afhænger af den afdødes familieforhold. Læs mere om arveloven her.

 • Hvis den afdøde efterlader sig både ægtefælle og fælles børn, skal arven deles mellem dem. Ægtefællen arver halvdelen og børnene arver tilsammen den anden halvdel, som skal deles lige mellem dem. Den efterlevende ægtefælle kan også vælge at arve det hele. På denne måde vil børnene først arve, når den efterlevende ægtefælle dør.
 • Hvis den afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle, skal arven deles mellem den efterladtes familie. Børn, børnebørn og oldebørn. Disse såkaldte livsarvinger har fortrinsret til at arve.
 • Hvis den afdøde kun efterlader sig en ægtefælle, tilkommer arven ægtefællen.
 • Hvis den afdøde ikke har børn eller ægtefælle bliver arven fordelt mellem den øvrige familie efter arveklasser.
 • Hvis den afdøde ikke har nogle arvinger eller noget testamente, går arven til staten.

Hvor meget skal man betale i arveafgift (boafgift)?

Hvor meget der skal betales i arveafgift afhænger af, hvor meget den afdøde har efterladt og til hvem.

 • Hvis arven tilfalder den nærmeste familie skal der betale 15 % i afgift af den del af arven, der er større end 289.000 kroner i 2018.
 • Hvis andre personer arver fratrækkes der 25 % i afgift. 15-procentsafgiften vil derudover blive fratrukket arven, før de 25 % beregnes og fratrækkes.
 • Der skal ikke betales skat af arven, hvis arven tilfalder ægtefæller og registrerede partnere.

Hvem er nærmeste familie?

 • Afdødes forældre.
 • Ugift samlever med fælles bopæl de sidste to år inden dødsfaldet.
 • Frasepareret eller fraskilt ægtefælle.
 • Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år inden dødsfaldet.
 • Personer,der har haft fælles bopæl med afdøde mindst to år, og som nu bor på institution (fx plejehjem).
 • Adoptionsbørn (det afhænger dog af adoptionsbevillingen).
 • Personer,der har, har haft eller venter barn med afdøde.
 • Børn, stedbørn.
 • Barn eller stedbarns ægtefælle.
 • Børnebørn.
 • Oldebørn.

Hvornår skal man ikke betale arveafgift?

Der skal ikke betales skat af arven, hvis arven tilfalder ægtefæller og registrerede partnere.

Skal man betale skat af arv fra udlandet?

I tilfælde af arv fra udlandet, fordeles arven efter reglerne i det land, hvor afdøde havde bopæl ved dødsfaldet. Om du skal betale arveafgift, afhænger derfor af det pågældende lands lovgivning på området.

Hvad er retsafgift?

Retsafgift er et beløb, der skal betales af modtageren af arven, når skifteretten udleverer dødsboet.


Læs også