Gule plader

Hvad er gule plader?

Gule plader er en type nummerplade, som viser, at bilen benyttes til erhvervsmæssig brug. Der er en række krav forbundet med biler på gule plader, og selvfølgelig også nogle fordele rent erhvervsmæssigt. Biler på gule plader skal have et synligt virksomhedsnavn og cvr-nummer på siden. Bilen skal desuden være indrettet til at transportere varer eller værktøj og må højst veje 4.000 kg. Virksomheden sparer moms og registreringsafgift, når de køber biler på gule plader. Læs om moms eller registreringsafgift her.

Regler for gule nummerplader

Bilen må ikke bruges til private formål som f.eks. indkøb til eget hjem, transport til fritidsaktiviteter, fragt af private ting. Hvis bilen bliver brugt til private formål, så må momsen ikke være trukket fra ved købet af bilen eller der skal være papegøjeplader på. Læs om papegøjeplader her.

Undtagelser

Dog er der undtagelser, hvor ansatte i firmaet kan benytte bilen til private formål. Når du har en bil på gule plader er det tilladt, at;

  • Køre til og fra spisning eller hente mad i arbejdstiden.
  • Bruge bilen til at køre hjem, når man skal bruge bilen erhvervsmæssigt dagen efter. Dog kun 25 gange om året.
  • Køre kollegaer hjem fra arbejde eller hente dem på vej til arbejdet. Dog skal arbejdsgiveren have bedt føreren af bilen om at gøre dette..

Hvis du har skiftende arbejdssteder

Hvis du har skiftende arbejdssted, så er det muligt at benytte firmaets varebil mellem bopæl og arbejdssted uden at momsfradraget mistes eller der skal betales afgift for privat brug. Dog skal følgende krav være opfyldt:

  • Enten skal du have et lager med relevant værktøj derhjemme ellers skal bilen være forsynet.
  • Bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne.
  • Bilen må ikke bruges til private formål.

Hvis reglerne bliver brudt for gule plader

Bryder I reglerne kan det få alvorlige konsekvenser. Eksempelvis kan det kræves, at momsen betales tilbage og der skal betales privatbenyttelsesafgift. I kan også komme til at betale skat af firmabilen for de år, bilen har været tilknyttet virksomheden. Derudover kan I få en bøde for at overtræde skatte- og afgiftslovene.

Dagsbevis til bil på gule plader

Hvis du har behov for at bruge en bil på gule plader til private formål kan du med fordel købe et dagsbevis. Et dagsbevis gælder i ét døgn fra 00:00 til 23:59 og du kan maks købe 20 dagsbeviser til samme bil i løbet af et kalenderår. Du kan købe dagsbeviser hos Motorregisteret eller via app’en “Dagsbevis”.

Skat af privat brug

Hvis en bil på papegøjeplader eller gule plader bruges til private formål, så bliver du beskattet af værdien efter reglerne for firmabil. Du kan læse meget mere om reglerne for firmabil her.


Læs også

  • Papegøjeplader
  • Nummerplader