Udlejning af bolig

Skat ved boligudlejning

Hvis din boligudlejning varer 12 måneder eller længere, og du ikke selv bor i boligen, vil indtægten bliver anset som personlig indkomst. Du skal laves regnskab over indtægter og udgifter, og du skal indberette det via din selvangivelse. Det overskud du tjener på udlejning af din bolig anses som personlig indkomst, og du skal derfor betale skat og AM-bidrag ligesom normal løn.

Pligt om regnskab�?ved�?boligudlejning

Dine indtægter og udgifter skal skrives i et regnskab, som du har pligt til at gemme i 5 år. Indtægterne er den fulde leje, som du modtager. Det er den reelle markedsleje, som du skal skrive i regnskabet og det er den som du bliver beskattet af. Markedslejen er den husleje, der kan opkræves efter lejelovgivningens almindelige regler. Du skal kun vise det til Skattestyrelsen hvis de selv beder om det. Du kan trække en række udgifter fra i regnskabet, herunder:

 • Ejendomsværdiskat
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • Administration og revisorbistand til regnskabet
 • Forsikring af ejendommen
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning
 • Kontingent til grundejerforening
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter

El, vand og varme

Er huslejen inklusiv el, vand og varme, så kan du trække det fra i regnskabet. Betales det særskilt af huslejen, så skal det ikke indgå i regnskabet.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse i forbindelse med almindelig slid, mens man har været ejer af boligen, kan trækkes fra i regnskabet. Det kunne være ting som maling af ens vægge. Udgifter til reparation af skader kan kun trækkes fra hvis:

 • Skaden ikke er dækket af en forsikring.
 • Skaden er sket efter boligen er blevet overtaget.
 • Eller hvis reparationen ikke forbedrer boligen mere end før skaden.

De første 3 år kan der højst fratrækkes 25 procent af den årlige lejeindtægt på istandsættelse af ejerlejligheder og 35 procent for en- og tofamiliehuse. Forbedringer til en bedre stand end før du overtog den, kan ikke trækkes fra.

Renteudgifter

Har du f.eks. vej- og kloakgæld kan du trække renteudgifter fra i dit regnskab. Det kan du gøre ved, at notere udgifterne i rubrik 117 på din selvangivelse.

Udlejning af værelse eller bolig, som du selv bor i

Du skal betale skat af dine indtægter hvis du udlejer dit værelse eller en bolig, som du selv bor i. Regler gælder også hvis du driver et bed & breakfast eller udlejer via Airbnb. Du kan vælge, at benytte dig af bundfradraget og kun betale skat af den lejeindtægt, som overstiger bundfradraget. Du kan også vælge, at benytte dig af et regnskabsmæssigt fradrag i stedet for bundfradraget. Hvis din lejer også betaler for andre ydelser, som måltider, rengøring eller andre ydelser, så skal du også betale skat af fortjenesten derfra.

Størrelse på bundfradrag�?ved�?boligudlejning

Hvis du ejer ejendommen, så er bundfradragets størrelse 1,33 % af ejendomsværdien, dog minimum 24.000 kr. Du skal kun betale skat af de lejeindtægter, som overstiger bundfradraget.

Hvis du lejer boligen eller er andelshaver, så er bundfradragets størrelse ⅔ (66,66 %) af den årlige husleje (minimum 24.000 kr.).. Du skal ikke medregne aconto-betalinger eller udgifter til egne lån. Dit årlige bundfradrag er desuden betinget af det antal dage du har haft boligen. Hvis du har haft boligen i 100 dage, så skal dit bundfradrag deles med 365 og ganges med 100. Eksempelvis: 50.000 (bundfradrag) / 365 x 100 = 13.698,63.

Regnskabsmæssigt fradrag�?ved�?boligudlejning

Vælger du, at benytte et regnskabsmæssigt fradrag i stedet, så skal du betale skat af lejeindtægten minus de udgifter, som er forbundet med boligen. Hvis du ejer boligen, så anses indtægten som kapitalindkomst. Er du lejer eller andelshaver, så anses indtægten som personlig indkomst. Du kan trække el, vand, varme, udgifter til vedligeholdelse og afskrivning på inventar (undtagen hårde hvidevarer) fra dine indtægter inden du skriver det på din årsopgørelse. Er du ejer af boligen, så kan du også få et nedslag i din ejendomsværdiskat. På din årsopgørelse skal du notere hvor længe og hvor stor del af din bolig du udlejer. Så vil du få et nedslag i din ejendomsværdiskat på den udlejede del.

Det er også muligt, at trække en andel af din grundskyld/ejendomsskat fra som udgift i dit regnskab. Den del af boligen (i procenter), der lejes ud, kan trækkes fra ejendomsskatten i den periode hvor du udlejer boligen. Dog kun hvis du udlejer 10 % eller mere af boligen.

Udlejning af værelser i kort periode

Udlejer du et værelse i perioder mindre end 30 dage, så skal du betale moms hvis indkomsten overstiger 50.000 kr. i løbet af et år. Det gælder både ejerbolig, andelsbolig og lejebolig, men kun hvis du udlejer et værelse og ikke hele boligen.


Læs også

 • Udlejning af fritidsbolig
 • Boligsalg
 • Boligkøb