Firmabil

Hvad er en firmabil?

En firmabil er en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed for dig. Den kan både benyttes privat og til erhvervsmæssig kørsel. Der er visse skatteregler, som du bør kende til i forbindelse med brug af firmabil.

Skat af firmabil

Benytter du en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed, til private formål, så har du en firmabil og det skal der betales skat af. Skatten beregnes på baggrund af en procentdel af bilens værdi og et miljøtillæg. Hvor meget du benytter bilen har ingen betydning for skatten.

Når man betaler skat af firmabilen, så må man bruges den ligeså meget man vil. Resten af husstanden må også bruge bilen.

Hvor meget skat skal man betale af firmabil?

Er bilen 300.000 kr. værd eller mindre skal der betales 25 % skat af værdien og et miljøtillæg. Har bilen en værdi over 300.000 kr. betales der 25 % skat af de første 300.000 kr. og derefter 20 % af den resterende værdi samt et miljøtillæg.

Miljøtillægget svarer til bilens årlige grønne ejerafgift plus 50 %. Er bilen ikke omfattet af ejerafgiften beregnes miljøtillægget efter den årlige vægtafgift plus 50 %. Læs mere om grøn ejerafgift eller vægtafgift her.

Har du ikke firmabil hele året?

Hvis man ikke har firmabil hele året rundt, så skal man dividere bilens værdi ud på de 12 måneder og betale skat af de måneder man benytter bilen. Når dette beregnes rundes der altid op til hele måneder.

Hvordan værdiansættes bilens værdi?

Nye biler og biler som højst er 3 år gamle får værdien sat efter nyvognsprisen. Efter 36 måneder (3 år) bliver bilen værdi sat til 75 % af nyvognsprisen. Dog kan værdiens sættes til mindst 160.000 kr. Bruges en brugt bil, hvor første indregistrering ligger mere end 3 år tilbage, bruges købsprisen som grundlag for beregningen. Stadig med en minimumsværdi på 160.000 kr.


Læs også

  • Gule plader
  • Erhvervsmæssige skatteforhold
  • Revalideringsydelse