Udlejning af fritidsbolig

Skat ved udlejning af sommerhus

Ved udlejning af sommerhus skal du betale skat af lejeindtægterne. Du kan vælge, at benytte et bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag. Benyttes dit sommerhus kun til udlejning, så skal du desuden have en tilladelse fra Naturstyrelsen til at drive erhvervsmæssig udlejning.

Bundfradrag

Når du udlejer dit sommerhus privat, så er de første 11.200 kr. skattefrie. Benytter du dig af et bureau til at udleje din feriebolig, så er de første 41.800 kr. skattefrie. Indtægter som overstiger de to beløb, bliver beskattet med 60 %. Det er ikke muligt at trække udgifter fra din lejeindtægt.

Regnskabsmæssigt fradrag

Benytter du dig af et regnskabsmæssigt fradrag, så skal du betale skat af lejeindtægten minus udgifter. Indtægten anses som kapitalindkomst. Hvis du benytter dig af et regnskabsmæssigt fradrag, så skal du lave en opgørelse over indtægter og udgifter, som du skal fremvise til Skattestyrelsen. Du skal gemme den, men kun vise det hvis du bliver bedt om det. Du skal også gemme kvitteringerne på de udgifter, der fratrækkes. Lejeindtægten angives som er det samlede beløb du modtager fra lejer.

Du kan trække følgende udgifter fra i udlejningsperioden:

  • Udgifter forbundet med udlejningen (f.eks. annoncer)
  • El, vand og varme
  • Vedligeholdelse
  • Afskrivning af inventar (undtagen hård hvidevarer)
  • Grundskyld/ejendomsskat i de uger du lejer ud (Grundskyld / 52 x det antal uger du udlejer)

Du kan få nedslag i ejendomsværdiskatten, da du ikke skal betale ejendomsværdiskat de uger, som du udlejer sommerhuset. Du får nedslaget ved, at skrive hvor længe du udlejer på din årsopgørelse.

Udlejning af sommerhus via bureau

Udlejer du via et bureau, der indberetter til Skat, så får du automatisk bundfradrag. Har du kun ejet sommerhuset noget af året, så skal du selv oplyse det skattemæssige beløb. Ejer du sommerhuset sammen med andre, så fordeles lejeindtægt og bundfradrag ud fra jeres ejerforhold. Ønsker du, at benytte dig af det regnskabsmæssige fradrag i stedet, så skal du notere indtægt fratrukket dine udgifter i rubrik 37 på din årsopgørelse.


Læs også

  • Permanent udlejning af bolig
  • Udlejning af bolig
  • Betalt fritidsbolig