Aktiebeskatning

Skal man betale skat af aktier?

Når du skal betale skat af af dine aktier kaldes dette også aktiebeskatning. Aktiebeskatning er en beskatning af din aktieindkomst, som opstår på baggrund af afkast på dine aktier. Afkastet fremkommer enten ved kapitalgevinst eller ved tab ved salg af aktien. Aktieindkomst er både udbytter og gevinst ved salg. Læs mere om aktieindkomst her.  

Hvor meget skat skal man betale af aktier?

I 2019 bliver din aktieindkomst beskattet med 27 %, hvis den er under 54.000 kr. Aktieindkomst over 54.000 kr. beskattes derimod med 42 %. Hvis du er gift vil du/I først beskattes med 42 %, når din/jeres aktieindkomst overstiger 108.000 kr.

Hvornår skal man betale skat af aktier?

Hvis du sælger aktier eller andre værdipapirer, skal du betale skat af gevinsten. Hvis du derimod har tab ved at sælge dine aktier, kan du trække tabet fra, hvis du vel at mærke har oplyst Skattestyrelsen om købet. Salg af aktier købt før den 1. januar 2006 er skattefrit.

Køb af aktier og værdipapirer

Hvis du ønsker fradrag ved et eventuelt tab, ved salg af dine aktier skal Skattestyrelsen kende til aktiernes eksistens. Det er derfor en god idé at oplyse SKAT om købet. Når du køber aktier eller værdipapirer via din bank eller fondshandler i Danmark, behøver du ikke oplyse SKAT om købet, da banker og fondshandlere i Danmark har pligt til at indberette oplysningerne til Skattestyrelsen. Hvis det drejer sig om værdipapirer, som er købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot, skal du selv oplyse om købet til Skattestyrelsen.

Aktier der er aktiebaserede

Ved køb og salg af aktiebaserede aktier, skal du betale skat af din eventuelle gevinst ved salg. Hvis du har tab kan du trække tabet fra, hvis du har oplyst købet til Skattestyrelsen. Læs mere om aktiefradrag her.

Aktier der er obligationsbaserede

En gevinst og et tab ved salg af aktier der er obligationsbaserede regnes med i kapitalindkomsten. Årets nettogevinst eller nettotab kan sammenlægges med nettogevinster og nettotab ved salg af fordringer, som følger kursgevinstlovens regler. Hvis det sammenlagte beløb er større end 2.000 kr. bliver du beskattet af gevinsten, eller du kan trække tabet det fra i skat. For aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab, gælder det, at disse først beskattes af gevinsten, når du sælger dem.

Læs mere om kursgevinstlovens regler her.

Hvornår kan man få fradrag for tab på aktier?

Hvis du har et tab, der er større end det samlede beløb af din aktieindkomst kan du få fradrag for det resterende tab. Læs mere om aktiefradrag her.

Hvordan indberetter man tab og gevinst af aktier?

Du kan kun få fradrag for tab, hvis Skattestyrelsen er blevet gjort bekendt med aktiernes eksistens. Når du skal indberette tab eller gevinst af dine aktier eller værdipapirer til SKAT, skal du logge ind med NemID på TastSelv.Skat og rette i din årsopgørelse. Her kan du skrive udbytte af dine aktier under rubrikkerne 62, 63, 65 og 68. Læs mere om årsopgørelse her.
Under rubrik 66 på din årsopgørelsen, kan du skrive tab og gevinst på dine aktier, der optaget til handel på et reguleret marked. Her kan du også skrive tab på aktier, der i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, men som ikke længere er det. Tab eller gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked skrives under rubrik 67 på din årsopgørelse.

Eksempler på regulerede markeder inden- og uden for Danmark.

Regulerede markeder i DKIkke-regulerede markeder i DKRegulerede markeder indenfor EU/EØSRegulerede markeder udenfor EU/EØS
Nasdaq OMX Copenhagen A/S (XCSE)GXG Markets Official ListDansk OTC (DKTC)First North (XFND)For at finde ud af om markedet er reguleret inden for EU skal det optræde på en liste offentliggjort af kommissionen.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere, ved at klikke her.
SKAT anser et marked for at være reguleret hvis det er medlem af World Federation of Exchanges eller optræder på en fortegnelse offentliggjort af kommissionen.

Læs også