Salg af sommerhus

Er salg af sommerhus skattefrit?

Ved salg af sommerhus er fortjenesten som udgangspunkt skattefri. Det kræver dog, at du selv har benyttet sommerhuset og grunden ikke er større end 1.400 m2. Er boligen ikke blevet benyttet til privat brug vil du ikke kunne opnå en skattefri fortjeneste. Det vil sige, at hvis dit sommerhus kun er brugt til udlejning, så vil et salg ikke være skattefrit. Desuden have en tilladelse fra Naturstyrelsen til udelukkende at drive erhvervsmæssig udlejning. Læs mere om udlejning af sommerhus her.

Grund større end 1.400 m2

Overstiger din grund 1.400 m2, så kan du stadig opnå skattefrihed på din fortjeneste. Dog kræver det, at din grund ikke kan udstykkes til selvstændig bebyggelse, eller at en udstykning vil medføre en væsentlig forringelse af restarealet eller bebyggelsen. Det er kommunen, som skal give dig en erklæring om, at grunden ikke kan udstykkes. Vurderingsstyrelsen skal forsyne dig med en erklæring om, at værdien vil blive væsentlig forringet ved en udstykning. Du skal første henvende dig til kommunen før Vurderingsstyrelsen kan komme med deres erklæring.

Ejendomsværdiskat ved salg af sommerhus

Når du sælger dit sommerhus får du et nedslag i ejendomsværdiskatten fra de nye ejere overtager og året ud. Du skal altså ikke betale ejendomsværdiskat i den periode du ikke har sommerhuset til rådighed. Det samme gør sig gældende når du udlejer dit sommerhus.
Du kan læse mere om ejendomsværdiskat her.

Salg af sommerhus til nær familie

Du kan sælge dit sommerhus til en pris på 85 % af boligens ejendomsvurdering til din nærtstående familie uden at der skal betales gaveafgift. Dog vil boligen blive betragtet som en gave, hvis den sælges til en lavere pris end markedsværdien og i det tilfælde skal der betales gaveafgift. Nærtstående familie omfatter børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Søskende anses ikke som nærtstående familie.


Læs også

  • Boligsalg