Menu Luk

Hvad er skattefri kørselsgodtgørelse?

Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales til dig, som kører i bil i forbindelse med dit arbejde. I disse tilfælde kan din arbejdsgiver vælge at udbetalekørselsgodtgørelse til sine medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel. Denne godtgørelse dækker over udgifter til benzin, vedligeholdelse, vægtafgift mm.

Hvem kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse?

Du kan kun få skattefri godtgørelse for at køre i egen bil mellem hjem og arbejdspladsen, hvis betingelserne i 60-dages-reglen er opfyldt. Læs om 60-dages-reglen her. Kørselsgodtgørelsen dækker over udgifter til bilen, herunder udgifter til benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering samt forsikring.

Skattefri kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag

Du kan som medarbejder ikke både få kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Udbetaler din arbejdsgiver ikke skattefri kørselsgodtgørelse, kan du i stedet få kørselsfradrag. Læs mere om kørselsfradrag her.

Hvad er erhvervsmæssig kørsel?

Du kan få skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel karakteriseres ud fra følgende:

  1. Kørsel til arbejdsplads og tilbage til hjemmet i højst 60 dage inden for 12 måneder.
  2. Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  3. Kørselstransport inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Bor du i din sommerbolig kan du stadig få godtgørelse. Du kan dog højst få godtgørelse for det antal kilometer, der er mellem din sædvanlige bopæl og din arbejdsplads.

60-dages-reglen

Du kan som medarbejder få skattefri kørselsgodtgørelse af din arbejdsgiver for 60 dages kørsel mellem dit hjem og din arbejdsplads inden for en periode på 12 måneder. På dag 61 indenfor den 12 måneders periode kan du ikke længere få godtgørelse. Du kan dog få skattefri godtgørelse i 60 dage fra hver af dine arbejdsgivere, hvis du har flere end én.

Hvor meget kan man få i skattefri kørselsgodtgørelse?

Hvor meget du kan få i godtgørelse afhænger af hvor mange kilometer du kører hvert år, samt hvilket transportmiddel du benytter:

Kørsel, i bil eller motorcykel, under 20.000 km. pr. år:

3,56 kr. pr. kilometer.

Kørsel, bil eller motorcykel, over 20.000 km pr. år:

1,98 kr. pr. kilometer.

Transport på egen cykel, knallert eller EU-knallert:

0,53 kr. pr. kilometer.

Når din arbejdsgiver skal udbetale skattefri kørselsgodtgørelse kan han vælge at bruge højere eller lavere satser end ovenstående.

  1. Ved højere satser får medarbejderen en godtgørelse med højere satser er hele beløbet skattepligtigt medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.
  2. Ved lavere satser får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end ovenstående og godtgørelsen er stadig skattefri.

Derudover skal godtgørelsen udregnes efter de faktiske antal kilometer. Hvis du får et fast beløb i godtgørelse uafhængigt af den faktiske kørsel, er beløbet skattepligtigt.

Lønnedsættelse mod skattefri godtgørelse

Din arbejdsgiver kan ikke udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit, hvis I har lavet en aftale om, at du får mindre i løn mod kørselsgodtgørelse.

Hvordan indberetter man?

Det er arbejdsgivers ansvar at indberette den skattefrie kørselsgodtgørelse. Det udbetalte beløb skal indberettes til e-Indkomst under felt 48. Hertil skal indtægtsart 0109 tillægges. Hvis kørselsgodtgørelsen er blevet udbetalt sammen med honorarer, skal dette skrives under felt 36 eller 38.
Indberet kørselsgodtgørelse til e-Indkomst her.


Læs også