Ejendomsvurdering

Hvad�?er�?ejendomsvurdering?

Ejendomsvurdering er en offentlig vurdering af din ejendom. Siden den 1. juli 2018 har Vurderingsstyrelsen stået for, at vurdere ejerboliger efter den offentlige ejendomsvurdering blev suspenderet. Er der ikke lavet nogle større ændringer på din ejerbolig, vil du tidligst få en ny ejendomsvurdering i 2020 og indtil da vil din ejendomsvurdering fra 2011 gælde. Hvis du har modtaget omvurdering siden 2011, er det denne der er gældende. Du kan se din ejendomsvurdering på din årsopgørelse. Læs om årsopgørelse her.

Din ejendomsværdiskat beregnes ud fra din ejendomsvurdering. Du kan læse meget mere om ejendomsværdiskat her.

Du kan slå din nuværende vurdering op på SKAT’s hjemmeside her.

Årsomvurderinger

Din ejendom bliver vurderet ud fra dens tilstand den 1. oktober i vurderingsåret og ud fra de priser, der var gældende ved 2011-vurderingen. Din vurdering fra 2011 bliver derefter nedsat på følgende vis:

EjendomsværdiNedsættelse
0-500.000 kr.5 pct.
500.000 kr.-750.000 kr.2,5 pct.
Over 750.000 kr.2,5 pct. nedsat med 1.250 kr. pr. 50.000 kr. dog højst 12.500 kr.
GrundværdiNedsættelse
0-100.000 kr.5 pct.
100.000 kr. -150.000 kr.2,5 pct.
Over 150.000 kr.2,5 pct. nedsat med 250 kr. pr. 10.000 kr. dog højst 2.500 kr.

Du vil automatisk få omvurderet din ejerbolig ved følgende forhold:

  • Nybygget ejendom eller hvis din ejendom betragtes som ny (f.eks. ved opdeling af en bygning til flere ejerlejligheder).
  • Efter en ombygning, tilbygning eller nedrivning, der kræver byggetilladelse.
  • Grundarealet er blevet ændret i forbindelse med salg, tilkøb og/eller ekspropriation (hvis de offentlige myndigheder overtager din ejendom).
  • Hvis det antages, at din ejendom er steget eller faldet efter ændrede planforhold.
  • Hvis din ejendom får ændret sin anvendelse.

I tilfælde af brand, storm eller lignende begivenheder, som har skadet din ejendom, skal du kontakte SKAT via TastSelv og informere om skaden, så du kan få en ny årsvurdering.

Klage over ejendomsvurdering�?og�?omvurdering

Hvis du ønsker at klage over en årsomvurdering i 2018, skal du kontakte Skatteankestyrelsen senest den 1. juli 2019. Du skal skrive hvorfor du er uenig i vurdering og vedlægge oplysning, som støtter dit synspunkt.


Læs også

  • Boligsalg
  • Grænsegængerreglen
  • Udbytteskat