Permanent udlejning af bolig

Hvad er en permanent boligudlejning?

En permanent boligudlejning vil sige, at du udlejer din bolig i en periode på mindst 12 måneder. Dette karakteriserer udlejning som erhvervsmæssig. Ved erhvervsmæssig udlejning bliver indtægten en del af din personlige indkomst og derfor bliver eventuelt overskud beskattet. Du skal dog kun betale ejendomsværdiskat, hvis du selv har boet i ejendommen eller har haft rådighed over den en del af året. Læs mere om ejendomsværdiskat her.

Kan man få fradrag for en permanent boligudlejning?

Om du kan få fradrag for en permanent boligudlejning af bolig kommer an på, om din bolig er en ejerbolig, en lejebolig eller en andelsbolig. Der er forskellige fordele tilknyttet ejerforholdet og derfor afhænger fradraget af hvilken slags bolig du udlejer.

Fradrag ved permanent udlejning af ejerbolig

Når du udlejer et værelse eller ejerbolig, som du ikke selv bor, bliver din lejeindtægt karakteriseret som erhvervsmæssig indkomst. Det betyder, at det bliver en del af din personlige indtægt. Derfor skal du betale skat og AM-bidrag af dit overskud.

 • Du skal i forbindelse med en permanent boligudlejning udfylde din selvangivelse via TastSelv.Skat. Her kan du indberette dine renteudgifter under rubrik 117, samt skrive dit overskud under rubrik 111. Har du derimod underskud kan du indberette det under rubrik 112. Når du gør det, vil du automatisk betale skat af dit overskud eller få fradrag i forbindelse med dit underskud. Læs mere om selvangivelse her.
 • Hvis du oplyser SKAT om udlejningen af din bolig på din forskudsopgørelse vil du løbende betale den korrekte skat. Du undgår på denne måde, at skulle betale restskat. Du kan rette din forskudopgørelse via TastSelv.Skat og skrive dine renteudgifter under felt 448, dit overskud i felt 221 eller underskud under felt 435. Læs mere om forskudsopgørelse her.

Inberet dine renteudgifter, samt dit over- og underskud i forbindelse med din udlejning på Tast.Selv.Skat.

Kan man få fradrag for forbedringer?

Du kan ikke fratrække udgifter, der bringer din ejendom i bedre stand end da du overtog den. Derfor kan du ikke få fradrag for forbedringer. Du kan dog fratrække udgifter til vedligeholdelse, som følge af almindelig slid. I de tre første ejerår kan du højst fratrække udgifter svarende til 25 % af din årlige lejeindtægt for udlejning af boligen. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om en ejerbolig.

Kan man få fradrag for reparation?

Udgifter til reparation af skader kan trækkes fra, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Skaderne er ikke dækket af en forsikrings- eller erstatningssum.
 2. Skaderne er sket efter du har overtaget ejendommen.
 3. Ejendommen forbedres ikke i forhold til tilstanden umiddelbart før skaderne skete.
 4. Derudover kan du trække renteudgifter fra din kapitalindkomst. Læs mere om kapitalindkomst her.

Regnskab for indtægter og udgifter ved permanent boligudlejning

Når du udlejer din ejerbolig skal du lave et regnskab over indtægter og udgifter, som skal videregives til SKAT, hvis det efterspørges.

Indtægter ved permanent udlejning af bolig

Indtægten i dit regnskab er den fulde leje, du modtager fra din lejer. Du bedes i den forbindelse medregne den reelle markedsleje, selvom den leje du opkræver kan være lavere end markedslejen, hvis du udlejer til familiemedlemmer. Læs mere om forældrekøb her. Den reelle markedsleje skal medregnes, fordi du altid beskattes af det beløb, der svarer til markedslejen.

Udgifter ved permanent udlejning af bolig

Følgende udgifter kan du trække fra i regnskabet:

 • Ejendomsskatter.
 • Vedligeholdelse.
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter.
 • Administration og revisorbistand til regnskabet.
 • Forsikring af ejendommen.
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning.
 • Kontingent til grundejerforening.
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter.
 • Udgifter til el, vand og varme.

Fradrag for permanent udlejning af andelsbolig og lejebolig

Når du udlejer din lejebolig eller andelsbolig, er der normalt ikke tale om erhvervsmæssig indkomst. Det betyder, at du ikke kan fratrække og få fradrag for et eventuelt underskud. De udgifter, der kan trækkes fra ved udlejningen, er normalt den husleje, som du selv betaler.
I forbindelse med et overskud af din udlejning skrives dette under felt 250 på forskudsopgørelsen. Læs mere om forskudsopgørelse her.
Indberet dit overskud i forbindelse med din udlejning på Tast.Selv.Skat her.


Læs også

 • Udlejning af fritidsbolig
 • Boligsalg
 • Boligkøb