Boligkøb

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst er en indkomst du får i tilfælde af, at du har et afkast fra renter eller aktier, du har investeret i. Det er derfor ikke det samme som din A-indkomst. Læs mere om A-indkomst her.

Hvordan får man kapitalindkomsten?

Du kan få eller øge kapitalindkomsten på to måder. Enten ved at have en opsparing stående i din bank, som du får afkast på i form af renter, eller ved at købe aktier som stiger i værdi, hvorigennem du får afkast.

Kan man få fradrag for kapitalindkomsten?

Du kan få fradrag for din kapitalindkomst, hvis du har udgifter i forbindelse med at sikre, vedligeholde og erhverve kapitalindkomsten. Hvis du har tabt penge på nogle af dine investeringer, kan du også få fradrag for negativ kapitalindkomst. Læs mere om fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser her.

Skal man betale skat af kapitalindkomst?

Af positiv nettokapitalindkomst op til 54.000 kr. betaler du 27 % i skat. Overstiger kapitalindkomsten 54.000 kr. skal du betale 42 % i skat af det beløb, der overstiger beløbet på 54.000 kr. Hertil skal du tillægge kirkeskat, hvis du er medlem af folkekirken. Læs mere om kirkeskat her.


Læs også

  • Legater
  • Kirkeskat
  • Betalt fritidsbolig