Menu Luk

Hvad er fradrag for udlejning?

Fradrag for udlejning er for dig, der har skatteudgifter, når du udlejer et værelse eller en bolig. Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig eller et værelse. Denne skattepligt er gældende uanset, hvordan udlejningen bliver formidlet. Betaler lejeren for andre ydelser, som kost og rengøring, skal du også betale skat af fortjenesten heraf. I de fleste tilfælde kan du få fradrag, når du betaler skat af dine lejeindtægter.

Hvem kan få fradrag for udlejning af værelse?

Når du betaler skat af dine lejeindtægter, kan du altid få fradrag. Når du skal have fradrag for udlejning af værelse eller bolig kan du vælge mellem to slags fradrag. Et bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. De fleste udlejere vælger at gøre brug af bundfradraget, hvor du skal betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget.

Bundfradrag ved ejerbolig

Du skal betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger 1,33 % af ejendomsværdien for din ejerbolig. Dette er dog altid mindst 24.000 kr. Lejeindtægten er defineret som den samlede betaling for lejeudgifter, inklusiv udgifter til el, gas, varme, vand og telefon. Hvis du har udgifter til ejendomsskat, kan du ikke få fradrag for dette og ejendomsværdiskatten nedsættes ikke. Læs mere om ejendomsskat eller ejendomsværdiskat her.

Regnskabsmæssigt fradrag ved ejerbolig

Hvis du ønsker regnskabsmæssigt fradrag ved udlejning af din bolig, skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket dine udgifter. I den forbindelse skal du udarbejde en opgørelse over lejeindtægter og udgifter til f.eks. el, vand, varme, inventar samt vedligeholdelse. Denne opgørelse skal indberettes til SKAT, hvis SKAT beder om det. Hvis dette er tilfældet, skal du kunne fremvise dokumentation og kvitteringer på de ting, du vælger at trække fra.

  • Hvis du gør brug af regnskabsmæssigt fradrag, kan du trække en forholdsmæssig andel af din ejendomsskat fra som en udgift, hvis du udlejer mindst 10 % af din bolig. Læs mere om ejendomsskat her.
  • Samtidigt skal du ikke betale ejendomsværdiskat af den del af boligen du udlejer.
  • Nedslaget i ejendomsværdiskatten kan du få ved at skrive, hvor længe du udlejer, samt hvor stor en andel af boligen du udlejer på din årsopgørelse.
    Læs mere om årsopgørelse og ejendomsværdiskat her.

Bundfradrag ved andelsbolig og lejebolig

Hvis du gør brug af bundfradrag ved udlejning af andelsbolig og lejebolig skal du betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger 2/3 af din samlede årlige husleje. Lejeindtægten er defineret som den samlede betaling for lejeudgifter, inklusiv udgifter til el, gas, varme, vand og telefon. Hvis du betaler aconto-varme, som en del af din husleje, skal du fratrække aconto-varmen, inden bundfradraget beregnes. Denne indgår nemlig ikke beregningen af bundfradraget. Hvis du har udgifter til dine egne lån skal disse også trækkes fra.  Modtager du boligstøtte, skal denne dog ikke fratrækkes din boligafgift/husleje.

Regnskabsmæssigt fradrag ved andelsbolig og lejebolig

Hvis du gør brug af regnskabsmæssigt fradrag, skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter. I den forbindelse skal du udarbejde en opgørelse over lejeindtægter og udgifter til f.eks. el, vand, varme, inventar samt vedligeholdelse. Denne skal indberettes til SKAT, hvis SKAT beder om det.
Hvis dette er tilfældet, skal du kunne fremvise dokumentation og kvitteringer på de ting, du vælger at trække fra.

Hvordan får man fradrag?

Hvordan du skal indberette din indtægt for at få fradrag, afhænger af om du ejer det værelse eller bolig du udlejer.

Fradrag for ejerbolig

Hvis du ejer din bolig eller et værelse der bruges til udlejning, skal du skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse under rubrik 37. Samtidigt skal du skrive det på din forskudsopgørelse under felt 218 via TastSelv.Skat her. 
Læs mere om forskudsopgørelse her.

Fradrag for lejebolig og andelsbolig

Hvis du gør brug af bundfradraget, skal du skrive din indtægt fratrukket bundfradraget på din årsopgørelse under rubrik 20. Læs mere om årsopgørelse her. Du skal ligeledes skrive det på din forskudsopgørelse under felt 250 via TastSelv.Skat her. Læs mere om forskudsopgørelse her.
Hvis du gør brug af regnskabsmæssigt fradrag skal du skrive din indtægt fratrukket dine udgifter samme sted. Du kan dog ikke få de to typer fradrag på samme tid.

Lejer du din bolig ud i mere en 30 dage?

Hvis du udlejer din bolig eller et værelse i mindre end 30 dage pr. udlejning skal du betale moms af fortjenesten. Læs mere om skattepligt ved udlejning af værelse eller udlejning via Airbnb. Hvis du derimod lejer din bolig ud i mere end 12 måneder i træk, skal du betale skat efter nogle andre regler. Læs mere om skat ved permanent udlejning af bolig.

Hvor meget kan man få i fradrag for udlejning af værelse?

Hvor meget du kan få i fradrag for udlejning af din ejerbolig eller et værelse i din ejerbolig afhænger af din boligs ejendomsværdi.
For udlejning andelsboliger og lejeboliger afhænger skattefradraget af din årlige samlede boligafgift samt lejeindtægter og lejeudgifter.

Du kan beregne dit bundfradrag og skat ved udlejning af bolig eller værelse her.

Ved at benytte linket kan du beregne, hvor meget du kan tjene på at udleje, før du skal betale skat. Du kan også beregne, hvor meget du skal indberette til skat via TastSelv, når du udlejer din bolig eller et værelse.

Vil du vide mere?

Ønsker du information om udlejning af sommerhus eller fritidsbolig, kan du med fordel læse mere på udlejning af fritidsbolig her. Udlejer du derimod via Airbnb kan du læse mere her.


Læs også