Menu Luk

Hvad er tabsfradrag

Tabsfradrag eller fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser er et skattefradrag for tab af aktier og investeringsbeviser, som er optaget til handel på et reguleret marked. Disse kan i visse tilfælde trækkes fra i skat. Du skal dog opfylde visse betingelser.

Hvem kan få tabsfradrag?

Du kan som udgangspunkt kun fratrække tab på aktier og investeringsbeviser som er børsnoterede, hvis dit tab er større end din fulde aktieindkomst. Det vil sige, hvis tabet er større end det samlede beløb af dine aktieudbytter og gevinster. I disse tilfælde vil tabet trækkes fra dine gevinster og du vil derefter få et skattefradrag for dit resterende tab.

For ægtefæller

Hvis du er gift trækkes det overskydende tab automatisk fra din ægtefælles aktieudbytter og gevinster, som er opgjort efter fradrag af din ægtefælles tab. Er der stadig et overskydende tab, bliver det automatisk blive overført til de efterfølgende år, hvor det modregnes. Tabet kan dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis ikke det er muligt at udnytte det i udbytter og gevinster i et tidligere indkomstår.

Hvornår kan man få tabsfradrag for aktier?

For at få fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser skal Skattestyrelsen kende til aktiernes eller investeringsbevisernes eksistens. For at tabet kan fremføres til modregning skal aktier og investeringsbeviser derfor være selvangivet. Læs mere om selvangivelse her.
Du eller dit pengeinstitut skal derfor oplyse Skattestyrelsen om antallet af aktierne samt købstidspunkt og købesum, inklusiv handelsomkostninger.
Under rubrik 66 på din forskudsopgørelse kan du indberette årets gevinst eller tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Læs mere om forskudopgørelse her.

Frister for at indsende oplysninger til Skattestyrelsen

Når du skal beholde retten til fradrag, skal du overholde Skattestyrelsens tidsfrister. Overholder du ikke fristerne for at oplyse om købet, mister du retten til fradrag for et senere konstateret tab og dispensation gives ikke. Der findes dog nogle særlige regler, hvis du har købt aktier og investeringsbeviser før du blev skattepligtig.

Frister for at indsende oplysninger til Skattestyrelsen om køb af aktier og investeringsbeviser, når du vil bevare retten til tabsfradrag

Aktiernes identitet og købstidspunktFrist for at oplyse om aktiernes eksistens
Aktier købt fra den 1. juli 2012, som du selv oplyser til Skattestyrelsen.Den 1. juli året efter du har købt aktierne.
Aktier eller værdipapirer erhvervet før den 1. juli 2012.Selvangivelsesfristen for købsåret.
Aktier erhvervet før den 1. januar 2010.Aktierne skal indgå i de beholdningsoplysninger, som dit pengeinstitut har indberettet til Skattestyrelsen pr. 31. december 2009.
Ellers skulle du selv have oplyst Skattestyrelsen om købet inden selvangivelsesfristen for 2010.
Aktier udloddet fra et dødsbo.Den 1. juli efter udlodning.
Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning købt før 1. juni 2014.Tab før den 1. juni 2014:
Ingen krav om oplysning
Tab efter den  1. juni 2014:
Investeringsbeviser skal indgå i de beholdningsoplysninger, som dit pengeinstitut har indberettet til Skattestyrelsen pr. 31. december 2014. Ellers skulle du selv have oplyst Skattestyrelsen om investeringsbeviset inden selvangivelsesfristen for 2015.

Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning købt 1. juni 2014 eller senere.Hvis dit pengeinstitut ikke har indberettet oplysningerne for dig  må du selv oplyse Skattestyrelsen om købet senest 1. juli året efter.
Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning udloddet fra et dødsbo.Tab før den 1. juni 2014: Der er ingen krav om at indgive oplysninger.

Tab efter den 1. juni 2014:
Den 1.juli året efter udlodning.

Tab efter den 1. juni 2014 og hvor erhvervelsen er sket før 1. juni 2014:
Fristen for investeringsbeviser erhvervet før 1. juni 2014 er opfyldt, hvis de indgår i de beholdningsoplysninger, som dit pengeinstitut har indberettet til Skattestyrelsen pr. 31. december 2014.
Hvis ikke skulle du selv have oplyst Skattestyrelsen om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for 2015.
Aktier og investeringsbeviser i investeringsselskaber købt før 1. juni 2014.Tab før den 1. januar 2015:
Der er ingen krav om at indgive oplysninger.
Tab efter den 1. januar 2015:
Fristen for at oplyse om købet er opfyldt, beviserne i investeringsselskabet indgår i de beholdningsoplysninger, som dit pengeinstitut har indberettet til Skattestyrelsen pr. 31. december 2014. Hvis ikke skulle du selv have oplyst Skattestyrelsen om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for 2015.
Aktier og investeringsbeviser i investeringsselskaber købt efter den 1. juni 2014. Tab før den 1. januar 2015: Der er ingen krav om at indgive oplysninger. Tab efter den 1. januar 2015: Hvis pengeinstituttet ikke har indberettet oplysningerne for dig, skal du selv oplyse Skattestyrelsen om købet senest den 1. juli året efter købet.
Aktier og investeringsbeviser i investeringsselskaber udloddet fra et dødsbo.Tab før den 1. januar 2015: Der er ingen krav om at indgive oplysninger

Tab efter den 1. januar 2015: Den 1. juli året efter udlodning.

Tab efter den 1. januar 2015, hvor erhvervelsen er sket før 1. juni 2014:
Fristen er opfyldt, hvis de indgår i de beholdningsoplysninger, som dit pengeinstitut har indberettet til Skattestyrelsen inden den 31. december 2014. Hvis ikke skulle du selv have oplyst Skattestyrelsen om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for 2015.

Hvor meget kan man få i tabsfradrag?

I 2019 kan du få et aktiefradrag, ved tab af aktier, på 27 % for de første 54.000 kr. og 42 % i fradrag af tab over 54.000 kr. For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 108.000 kr. Ægtefæller kan altså få fradrag på 27 % for tab af aktier op til 108.000 kr. Efter 108.000 kr. stiger fradragsværdien til 42 %.

Kan man få tabsfradrag for aktier købt af udenlandsk fondshandler?

Hvis dit aktiekøb ikke er omfattet af dit pengeinstituts indberetningspligt, fordi aktierne er købt gennem en udenlandsk fondshandler, skal du selv oplyse Skattestyrelsen om købet. Hvis oplysningerne indsendes senest den 20. januar året efter købet, bevarer du retten til tabsfradrag. Om oplysningerne indsendes af dig selv eller den udenlandske fondshandler spiller ingen rolle. Der er ingen mulighed for at få genoptaget din skatteansættelse efter selvangivelsesfristen, hvis ikke du overholder fristen for at oplyse Skattestyrelsen om købet.

Aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked går også under betegnelse unoterede aktier. Tab ved salg af disse aktier skal du oplyse på din årsopgørelse i rubrik 67 eller på din selvangivelse. Læs mere om din årsopgørelse eller selvangivelse her. Hvis du gør det vil tabet automatisk blive modregnet i eventuelle udbytter. Hvis aktieindkomsten er negativ beregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst på denne måde automatisk. Derefter vil det negative skattebeløb fratrækkes i dine øvrige skatter på din årsopgørelse.
Under rubrik 67 på din årsopgørelse kan du indberette indkomstårets tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.  Læs mere via SKAT her.

For ægtefæller

Hvis du er gift ved årets udgang skal dine tab af aktier dog først modregnes i din ægtefælles eventuelle aktieindkomst for samme år, inden der kan beregnes et skattebeløb. Er der stadig et overskydende tab af aktier, bliver det automatisk modregnet i skatten i de efterfølgende år.

Tabsfradrag for aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked?

Hvis du har oplyst tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, kan du skrive dette på din årsopgørelse i rubrik 67 eller på din selvangivelse. Hvis du gør det vil skatteværdien for dine tab på aktier beregnes automatisk. Skatteværdien for tab på aktier ligger på 27 % for de første 54.000 kr. og 42 % for tab på aktier over 54.000 kr,, selvom aktierne ikke er optaget til handel på et reguleret marked.
For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 108.000 kr. Ægtefæller kan altså få fradrag på 27 % for tab af aktier op til 108.000 kr. Efter 108.000 kr. stiger fradragsværdien til 42 %.

Tab på aktier der tidligere var børsnoterede

Hvis du taber på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som i din ejertid tidligere var børsnoterede, skal du trække tabet fra efter de regler, der gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.


Læs også