Udlejning via Airbnb

Skal man betale skat når man udlejer via Airbnb?

Når du udlejer via Airbnb, skal du betale skat af dine lejeindtægter. Dette gælder både når du udlejer din bolig eller et værelse. Denne skattepligt er gældende uanset om udlejningen bliver formidlet via Airbnb eller andre steder. Betaler lejeren for andre ydelser, såsom kost og rengøring, skal du også betale skat af fortjenesten heraf.

Hvis du lejer værelser ud i mindre end 30 dage pr. udlejning, skal du betale moms af indkomsten, såfremt den overstiger 50.000 kr. i løbet af en 12 måneders periode. Det gælder både udlejning af værelser i ejerboliger eller andels- og lejeboliger. Det omfatter dog ikke udlejning af hele boligen. Læs mere om fradrag for udlejning her eller moms her.

Hvad er Airbnb?

Airbnb er en online service, som du kan bruge til at udleje hele eller dele af din bolig til gæster. Airbnb blev grundlagt i 2008 og har siden vokset sig til en af de mest populære tjenester for privat udlejning af boliger. Helt grundlæggende, så er Airbnb blot en platform hvor lejer og udlejer kan mødes. Derfor gælder er der ikke specielle regler for Airbnb.

Hvordan skal man betale skat når man udlejer via Airbnb?

Ved du allerede, at din indkomst fra udlejning kommer til at overstige 50.000 kr., så skal du at registrere dig og betale moms. Det skal du gøre inden du udlejer din bolig. Læs mere om moms her. Når du er momsregistreret for korttidsudlejning af værelser, skal du skrive lejeindtægten ekskl. moms, fratrukket bundfradrag eller udgifter på din årsopgørelse. Læs mere om årsopgørelse her.

Du kan registrere dig for moms på Virk her.

Du kan læse mere om, hvordan du får fradrag, når du udlejer et værelse eller en bolig, samt hvordan du indberetter skat og får fradrag for udlejning af bolig eller værelser her på Netrevisor. Læs mere om momspligt ved korttidsudlejning af værelser i den juridiske vejledning på SKATs hjemmeside her.


Læs også

  • Funktionær og andre ansættelsesvilkår
  • Pensionsafkastskat
  • Integrationsydelse