Menu Luk

Hvad er et rejsefradrag?

Rejsefradrag er et skattefrit fradrag som du kan få, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. På disse rejser kan du få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. I det følgende kan du læse om hvilke betingelser, der er forbundet med fradraget, samt om du står i en situation, hvor du har ret til fradrag. Fradraget er ikke muligt, hvis din arbejdsgiver dækker dine rejseudgifter eller udbetaler skattefri godtgørelse. Læs om skattefri rejsegodtgørelse her.

Hvornår kan man få rejsefradrag?

Du skal opfylde nogle betingelser, før du er berettiget til rejsefradraget:
Rejsen skal vare i mindst 24 timer, og afstanden mellem din bopæl og arbejdspladsen skal være så lang, at du er nødsaget til at overnatte uden for hjemmet. Afstanden bliver bedømt ud fra, om det er muligt for dig at køre mellem dit hjem og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der gør det muligt at overnatte hjemme. Jo kortere periode rejsen står på des mere sandsynligt er det, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted.

Hvornår kan man ikke få rejsefradrag?

Fradraget er ikke muligt hvis din arbejdsgiver dækker dine rejseudgifter eller udbetaler skattefri godtgørelse. Læs om skattefri rejsegodtgørelse her.
Følgende stillinger kan ikke få rejsefradrag, nogle kan dog få delvist fradrag:

 • Værnepligtige
 • Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere.
 • Frivillige.
 • Turist- og langturschauffører.
 • Personer, der arbejder på luftfartøjer.
 • Ansatte på skibe (herunder fiskere).
 • Personer, der er udsendt af den danske stat.
 • Ansatte på fartøjer og i installationer, som anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster. Læs mere om betingelse for rejsefradrag i den juridiske vejledning.

Hvordan får man rejsefradraget?

For at få rejsefradrag skal du indberette dine rejseudgifter til SKAT via Tast.Selv. Når du er logget ind med dit NemID, skal du skrive dit rejsefradrag på din årsopgørelse under rubrik 53. Du kan også skrive fradraget på din forskudsopgørelse under felt 429. Indberet dit fradrag her.
Læs om årsopgørelse og forskudsopgørelse her.

Hvor meget kan man få i rejsefradrag?

Du kan enten vælge at benytte nogle standardsatser eller bruge dine udgifter, når du skal indberette rejsefradrag. Hvis du vælger at benytte dine faktiske udgifter skal disse kunne dokumenteres. Uanset hvad du vælger, kan du højst få fradrag for 28.600 kr. i 2020.
Satserne er som følger:

 • Logi for andre lønmodtagere: 223 kr.
 • Småfornødenheder og kost for andre lønmodtagere: 521 kr.
 • Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark ligger på 75 kr. For turistchauffører, der rejser i udlandet, ligger satsen på 150 kr.

Hvis du har fået skattefri rejsegodtgørelse for et beløb, der er mindre en ovenstående satser, kan du få fradrag for forskellen. Du skal indberette forskellen på beløbene under rubrik 53 på din årsopgørelse. Læs om årsopgørelse her.

25 % godtgørelse for småfornødenheder

Du kan få fradrag for småfornødenheder til f.eks. kaffe, the, kage mm, hvis din arbejdsgiver ikke dækker disse udgifter. Fradrag for småfornødenheder ligger på 25 % af standardsatsen for kost, hvilket svarer til 130,25 kr. pr. døgn i 2020. Hvis din arbejdsgiver udbetaler mindre end 127,25 kr., kan du få fradrag for forskellen mellem beløbene.

Kan man få rejsefradrag når man er selvstændig?

Som selvstændig er der ingen beløbsgrænser, når du tager fradrag for dine dokumenterede udgifter, derfor kan du få et større fradrag, når du er selvstændig. Hvis du benytter standardsatser er beløbsgrænsen dog også på 28.600 kr. for selvstændige.
Ved B-indkomst skal du ikke benytte standardsatserne, men bruge dine dokumenterede udgifter.

Kan man få rejsefradrag ved arbejde i udlandet?

Hvis du har arbejde i udlandet må dit årlige rejsefradrag inklusiv andre fradrag, der vedrører lønnen i udlandet, ikke overstige 28.000 kr. i 2019, eller den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark.


Læs også