Menu Luk

Hvad er topskat?

Topskat er en del af det danske indkomstskattesystem. Satsen ligger på 15 % som betales af en lønmodtagers indkomst over 573.480 kr. før AM-bidrag. Det vil sige, at du kun skal betale topskat af den del af din indkomst, der overstiger 573.480 kr. om året.

Topskatten blev indført i 1994 efter et flertal i folketinget stemte den igennem i 1993. Satsen for topskatten lå i 1994 på 12,5 %, og steg til 15 % i 1996. Da topskatten blev indført, skulle man betale topskat af indkomst over 234.000 kr. Den grænse er siden steget på baggrund af normale justeringer og tendenser i samfundet.

Hvornår skal man betale topskat?

I dag er grænsen for personlig indkomst efter AM-bidrag på 531.000 kroner om året. Det betyder, at hvis du har en gennemsnitlig månedsløn på mere end efter 44.250 kroner vil du skulle betale topskat. I 2016 var det kun 10 procent af den danske befolkning der skulle betale topskat af sin skattepligtige indkomst.

Hvad er bundskat?

Bundskat har siden 1994 været en del af det danske indkomstskattesystem på lige fod med topskatten. Bundskatteprocenten ligger på 12,14%.

Bundskatten blev indført i 1994 og var tiltænkt som værende den brede skat, som størstedelen af danskerne skulle betale til. Lige siden indførelsen, har godt 90 % af de skattepligtige danskere betalt bundskat. De resterende 10 % har ikke en indkomst, som overstiger personfradraget.

Hvornår skal man betale bundskat?

Alle lønmodtagere der tjener under 573.480 kr. før AM-bidrag om året skal betale bundskat. Dog frataget personfradraget på 46.500 kr. I 2016 var det 90 procent af den danske befolkning der skulle betale bundskat.

Hvad er mellemskat?

Mellemskat blev indført sammen med top- og bundskat i 1994 og blev afskaffet i 2009. Mellemskatten lå på 6 % af personlig indkomst og kapitalindkomst. I 2009 beltalte 13 % af de skattepligtige danskere mellemskat. Et højt mellemskattefradrag, der kunne overføres til ægtefæller, betød at der var flere personer, som betalte topskat end mellemskat i 2009.


Læs også