Toldregler for private

Hvilke toldregler er der?

Toldregler varierer alt efter hvilket land du indrejser fra, hvilket land en vare bliver sendt fra, hvilken slags vare og hvor stor en mængde, der er tale om. Du kan læse mere om de forskellige toldregler i følgende afsnit.�?

Hvor indberetter jeg varer?

Når du lander i lufthavnen skal du henvende dig til Toldstyrelsen for at indberette varer, der skal betales afgifter af.

Toldregler i EU

Som hovedregel, er der ikke told når du tager varer med hjem fra en ferie i EU. Dog findes der grænser for hvor meget alkohol og tobak du må indføre til Danmark. Du skal også være opmærksom på, om det kræver tilladelse at indføre specifikke typer medicin.

Toldregler for alkohol og tobak købt i EU

Der er grænser på hvor meget alkohol og tobak du kan indføre uden at betale told inden for EU. På skemaet kan du ser hvor store mængder alkohol og tobak du må indføre til Danmark når du har købt det i et EU land.

Hvis du er under 18 år 
TobakDu må ikke medbringe tobak
Øl110 liter
Bordvin90 liter (max 60 liter mousserende vin
Hvis du er over 18 år 
Cigaretter800 stk.
Cigarillos (max. 3g/stk.)400 stk.
Cigarer200 stk.
Løst tobak1 Kg
Spiritus (over 22%)10 liter
Hedvin (på eller under 22%)20 liter
Øl110 liter
Bordvin90 liter (højst 60 liter mousserende)

Hvordan definerer man eget brug?

Eget brug er defineret ved, at det kun er dig, medlemmer af din husstand eller private gæster, der benytter sig af varerne. Hvis du sælger varerne skal du betale afgift og eventuelt pant. Du skal også betale told hvis du tager varer med hjem til personer, som ikke er med  på rejsen.

Toldregler for køb over internettet i EU

Når du køber en vare fra et andet EU-land gennem internettet, er prisen for det meste allerede beregnet med moms og du skal derfor ikke betale told af varer, der sendes fra et andet EU-land. Dog er der punktafgifter�?på enkelte varer. �?

Følgende varer er der punktafgifter på:

 • Alkoholholdige drikkevarer, fx spiritus, vin og øl
 • Batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • Bæreposer med hank af plast eller papir
 • Chokolade, kakao, lakrids, lakridskonfekt, bolsjer
 • Cigaretpapir, skrå og snus
 • El-pærer, lysstofrør og neonrør
 • Engangsservice (tallerkner, bestik, kopper)
 • Kaffe, herunder pulverkaffe
 • Kul og energikoks
 • Mandler, hasselnødder, jordnødder og lignende
 • Mineralolieprodukter, fx benzin, dieselolie og fyringsolie
 • Tobaksvarer, fx cigaretter, cigarer og røgtobak
 • Vækstfremmere og antibiotika

Vær opmærksom på, at reglerne kun gælder hvis varerne også bliver sendt fra et EU-land. Nogle webshops etableret i EU får deres varer sendt fra lande uden for EU (f.eks. Kina). I disse tilfælde skal du følge reglerne for internetvarer købt uden for EU.

Elektronisk software som computerprogrammer, computerspil og musik købt og downloadet fra en sælger i EU skal der ikke betales dansk moms på.

Særlige områder i EU

Visse lande og områder i Europa har specielle regler for told. De engelske øer Jersey, Guernsey, Alderney og Sark er ikke med i EU’s moms- og afgiftsområde og derfor er køb fra disse øer underlagt reglerne for køb uden for EU. Det samme gælder Ålandsøerne i Finland.

Norge er ikke medlem af EU og er derfor også underlagt reglerne for køb af varer uden for EU.

Toldregler uden for EU

Har du købet varer i et land uden for EU, så skal du betale told hvis du har købt for mere end:

 • 3.250 kr. og rejser til Danmark med fly eller skib
 • 2.250 kr. og du rejser til Danmark med andre transportformer

Mellemlander du i et EU-land og har varer med fra et land uden for EU, så skal du følge reglerne for køb uden for EU. Reglerne gælder desuden også kun varer som du rent fysisk tager med hjem og ikke varer du sender med posten.

Hvis du indfører en vare, som overskrider værdierne, så skal du betale told og afgifter af hele varens værdi. Du skal også være opmærksom på, at en vare som består af flere dele, der normalt sælges sammen regnes for én vare med én værdi. Derfor kan du heller ikke splitte varen op og indføre den over flere omgange eller fordele varen ud på flere personer.

Du kan beregne toldsatserne på Skats hjemmeside

Toldregler for tobak og alkohol købt uden for EU

På skemaet kan du ser hvor store mængder alkohol og tobak du må indføre til Danmark når du købt dem uden for EU.

Hvis du er over 17 år     
Cigaretter200 stk.
eller 
Cigarillos (max. 3g/stk.)100 stk.
eller 
Cigarer  50 stk.
eller 
Løst tobak250 g
Spiritus (over 22%)1 liter
eller 
Hedvin (på eller under 22%)2 liter
Øl16 liter
Bordvin4 liter

Når man flytter til Danmark fra et land uden for EU

Som udgangspunkt kan du indføre dine personlige ejendele til Danmark fra et ikke EU-land uden at skulle betale told. Personlige ejendele er genstande som tøj, møbler, køkkenudstyr og hårde hvidevarer. Der er dog nogle krav, der skal overholdes før dine personlige ejendel kan indføres toldfrit.

 • Du skal have ejet og brugt ejendelene i minimum 6 måneder
 • Ejendelene skal benyttes til det samme formål i Danmark
 • Du skal have været bosat uden for EU i minimum 12 måneder i træk
 • Ejendelene skal flyttes til Danmark senest 12 måneder efter du er flyttet
 • Du skal beholde ejendelene i 12 måneder efter du har indført dem. De må heller ikke udlånes, udlejes eller pantsættes i den tid.
 • Reglen gælder ikke alkohol, tobak, erhvervskøretøjer eller ikke transportabelt udstyr til erhvervsmæssigt brug.

Når dine personlige ejendele ankommer til Danmark skal du sørge for, at en fortoldnignsangivelse bliver lavet. Du skal også udfylde blanket 12.024.

Toldregler for køb over internettet uden for EU

Hvis du køber varer, som bliver sendt fra et land uden for EU, så skal du betale told og dansk moms af varerne. Dog er der en bagatelgrænse på 80 kr. (uden fragt), men reglen gælder ikke spiritus, tobak, øl og parfume.

Hvornår skal man betale i told?

Hvis du køber varer for mere end 1.150 kr. (uden fragt) skal du betale�?told af den samlede værdi af alle varer i forsendelsen. Når du skal beregne varernes værdi skal du ikke medtage pris for fragt, men kun tage udgangspunkt i varens pris. Du skal altid betale told af spiritus, vin, øl, tobaksvarer, parfume og eau de toilette købt uden for EU uanset hvor meget du køber.
Du kan beregne toldsatserne på Skats hjemmeside

Eksempel:

Hvis du køber en havestol til 1.100 kr. og en pude til 100 kr. er den samlet værdi for forsendelsen på 1.200 kr. og derfor over grænsen på 1.150 kr. og du skal betale told af både forsendelsens værdi og told af udgifterne fragt. �?

Bestiller du stolen og puden på to separate webshops uden for EU, sendes varerne hver for sig og begge forsendelser er derfor under grænsen. Det betyder, at du ikke skal betale told på forsendelserne.

Beregn toldsatserne på Skats hjemmeside.

Hvor meget skal man betale i moms uden for EU?

Når du køber varer for mere end 80 kroner (eller øl, vin, spiritus, tobak, parfume og eau de toilette) skal du betale dansk moms på 25%. Momsen skal beregnes på baggrund af varens pris, fragten og tolden.

Særlige regler

En række varer og produkter er også underlagt særlige regler:

 • Øl, vin, spiritus & tobak: Du skal altid betale moms, told og eventuelt punktafgifter af disse varer uanset hvor store mængder der købes.
 • Programmer og underholdning, som downloades: Privatpersoner skal betale dansk moms af software, musik, webhosting og andre digitale varer, som købes uden for EU. Det er sælgeren som skal opkræve momsen.

Toldregler for gaver sendt uden for EU

Hvis du som privatperson får tilsendt en gave fra et land uden for EU skal du betale told og 25% moms på gavens værdi inklusiv fragt hvis gavens værdi er over 360 kr. Beregn toldsatserne på Skats hjemmeside .

Hvordan udregner man gavens værdi?

Gavens værdi er den pris, som der er blevet givet for gaven i købslandet inklusiv eventuelle afgifter. Er der flere gaver i forsendelsen og en af dem har en værdi under 360 kroner kan den indføres uden, at man skal betale told og moms af den.

Indeholder gaven spiritus, vin, parfume eller tobaksvarer kan du undgå at betale told hvis forsendelsen indeholder følgende mængder eller mindre:

Spiritus over 22%1 liter
Eller 
Hedvin 22% eller under1 liter
Eller en kombination af disse varer 
Bordvin2 liter
Cigaretter50 stk
Eller 
Cigarillos25 stk
Eller 
Røgtobak50 g
Eller en kombination af disse varer 
Parfume¼ liter

Toldregler for store pengebeløb

Befinder du dig i Danmark eller rejser ud af Danmark med 10.000 € eller et tilsvarende beløb i en anden valuta, skal du gøre Toldstyrelsen opmærksom på det. Det gælder også hvis pengene er i checks, værdipapirer eller en anden form for gangbar valuta. Reglen gælder også hvis du modtager eller sender et beløb af den størrelse eller mere. Reglen gælder også hvis du blot rejser igennem Danmark.

For at angive beløbet skal du enten udfylde blanket 12.020 DK�?og få den stemplet af Toldstyrelsen før du rejser ud af Danmark eller ved at henvende dig personligt til en toldekspedition.


Læs også

 • Erhvervsmæssige skatteforhold
 • Ejerforhold
 • Fradrag for kost og logi