Ægtefællebidrag

Hvad er ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag er et bidrag, der opstår i tilfælde af skilsmisse eller separation. I disse situationer kan ægtefæller frivilligt indgå en aftale om, at den ene skal betale bidrag. Hvis I som ægtefællerne ikke kan blive enige om, hvorvidt der skal betales i ægtefællebidrag, vil en domstol træffe afgørelsen. Domstolen vurderer, den ene ægtefælles behov for bidrag, samt den andens evne til at betale bidrag til den anden. Derudover har jeres ægteskabs varighed og hvorvidt I har børn sammen også indflydelse på, om den ene skal betale bidrag til den anden ægtefælle.

Hvor meget skal man betale i ægtefællebidrag?

Der er ikke nogen sats for ægtefællebidrag. Bidraget størrelse fastsættes ud fra det konkrete forhold, herunder ægtefællernes indkomst, samt længden på ægteskabet. Som oftest beregner Statsforvaltningen ægtefællebidraget til 20 % af forskellen på ægtefællernes indtægter. Hvis den ene ægtefælle ikke har nogen, eller en meget lav, indkomst, vil beløbet oftest være 120.000 kr. om året, altså omkring 10.000 kr. om måneden.

Hvornår skal man ikke betale bidrag ægtefællebidrag?

Der eksisterer en række undtagelser, hvor den ægtefælle med højest indkomst ikke skal betale bidrag

Bagatelgrænser

Forskellen på ægtefællernes indkomst er ikke eksisterende eller så lav, at�?det ikke giver mening at betale bidrag. I sådanne situationer vil ægtefællebidraget sættes til 0 kroner.

Betaleren har en lav indkomst

Hvis den bidragspligtige tjener mindre end 270.000 kroner om året, vil bidraget fastsættes til 0 kroner. Hvis indkomsten er mellem 270.00 og 290.000 kroner vil bidraget fastsættes til et beløb, der er mindre end 20 % af forskellen mellem ægtefællernes indkomst.

Bidraget udgør en stor del af udgiften for den bidragspligtige

Hvis ægtefællebidrag og eventuelt børnebidrag udgør mere end 33 % af bidragspligtige indkomst. I disse situationer vil ægtefællebidraget nedsættes så bidraget udgør 20 % af den bidragspligtiges indkomst. �?

Modtageren har en rimelig indkomst:

Hvis den bidragsberettigede tjener mere end 280.000 kroner vil bidraget fastsættes til 0 kroner.

Hvor længe skal man betale ægtefællebidrag?

Bidragspligten er oftest mellem 1 og 10 år. Hvor længe du skal betale kommer an på den aftale du og din ægtefælle har indgået. Hvis ikke I kan blive enige, er det retten, der skal fastsætte længden på perioden. hvor der skal betales bidrag. Denne periode vil vurderes ud fra den konkrete situation �?I nogle tilfælde fastsættes der ingen tidsperiode og i sådanne tilfælde vil bidragspligten være ubegrænset.

Hvornår kan man få fradrag for bidraget?

Du kan få fradrag, hvis du er separeret eller skilt og betaler ægtefællebidrag. Modtager du derimod ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet. Betaler du bidrag til din ægtefælle gennem Udbetaling Danmark, får du automatisk et skattefradrag for dit bidraget. Hvis betalingen ikke går gennem Udbetaling Danmark skal du oplyse om dette under rubrik 56 på din årsopgørelse på TastSelv.Skat her. Læs om årsopgørelse her. Dette er også gældende, selvom du har indberettet fradraget på din forskudsopgørelse. Læs om forskudsopgørelse her.