Menu Luk

Hvad er udbytteskat?

Udbytteskat er en skat som aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte de modtager fra en virksomhed. Virksomheder og selskaber må kun betale udbytte hvis overskuddet dækker tidligere eventuelle underskud i virksomheden. Herefter kan der betales udbytte af det resterende overskud.

Når selskaber og virksomheder betaler udbytteskat

Hvis selskaber betaler udbytte til deres aktionærer og anpartshavere, så skal der indberettes oplysninger om modtagerne. Oplysninger skal indberettes via Tast Selv Ervhvev. Det er oplysninger om udbytteskatten for hver modtager, der danner grundlag for opgørelse af den samlede udbytteskat. Du kan indberette og betale udbytteskat her.

Når privatpersoner skal betale udbytteskat

Hvis du har værdipapirer eller aktier i danske depoter eller virksomheder, bliver oplysninger om dit udbytte automatisk indberettet til SKAT.
For aktier handlet på et reguleret marked, eller aktier registreret i en værdipapircentral, indberettes oplysninger om modtageren automatisk. Hvis dine aktier eller andre værdipapirer ligger i et udenlandsk depot, så skal du selv indberette udbyttet til SKAT. Du kan indberette dit udbytte her.

Hvornår skal man betale?

Fristen for betaling af udbytteskat er den 10. i måneden efter udbytteudlodningen.

Hvor meget skal man betale i udbytteskat?

Selskaber skal betale følgende skattesatser, når de betaler udbytte:

Udbytteskattesats i procent
Udbytte til personer27 %
Investeringsselskab15 %
Udbyttemodtager er et dansk selskab22 %
Udbytte af skattefri porteføljeaktier15,4 %
Andre selskaber27 %

Du kan finde selskaber, fonde og foreninger, der kan modtage udbytte og betale henholdsvis 15 eller 22 % i udbytteskat. Udfyld CVR- eller SE-nummer her og find udbytteskatteprocent her.

Selvom selskaber betaler op til 27 % i udbytteskat vil du ofte skulle betale en restskat af dit udbytte, da dette betragtes som aktieindkomst. Hvor meget du skal betale i restskat afhænger er beløbet på dit udbytte samt din aktieindkomst. Læs mere om aktieindkomst her.

Eksempel på udbytteskat

Eksempel på hvor meget en privat person skal betale af sit udbytte på 1.108.000 kr. betalt i 2019. I eksemplet gøres der forskel mellem gifte og enlige, da de har forskellig topgrænser for deres aktieindkomst. Læs om aktieindkomst og aktiebeskatning her.

GifteEnlige
Udloddet udbytte i 20191.108.0001.108.000
Selskabet betaler 27% udbytteskat-299.160299.160
Udbetales til aktionær808.840808.840
Udbyttemodtager får følgende restskat i 2019:
1.108.000 -108.000 (topgrænse for 27% ægtefæller) = 1.000.000 x 15% (42%-27% som allerede er betalt af selskabet). 150.000
1.108.000 -54.000 (topgrænse for 27% enlige) = 1.054.000 x 15% (42%-27% som allerede er betalt af selskabet). 158.100

Hvornår skal man ikke betale skatten?

Pensionsordninger kan i visse tilfælde være fritaget for udbytteskatten. Dette gælder også personer bosiddende i udlandet, når der er opnået tilladelse til nettoindeholdelse fra Skattestyrelsen.
Hvis modtageren af udbyttet er et moderselskab eller et koncernselskab, skal der ikke betales udbytteskat. Hvis modtageren har frikort skal der heller ikke betales skat.


Læs også