Menu Luk

Hvad er fradrag for jobudgifter?

Fradrag for jobudgifter er et fradrag, du har ret til, hvis du har udgifter relateret til dit arbejde. Dette kan være udgifter til arbejdstøj, faglitteratur og kurser. I nogle tilfælde kan du få fradrag for disse udgifter, hvis de er købt i forbindelse med dit arbejde.

Hvornår kan man få fradrag for jobudgifter?

Det er kun undtagelsesvist, at du kan få fradrag for dine udgifter også selv om de har tilknytning til dit arbejde. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Du skal være lønmodtager.
  • Der er tale om udgifter, der er nødvendige for at sikre og vedligeholde din indkomst.
  • Du skal kunne dokumentere alle dine udgifter.

Hvis du både er lønmodtager og selvstændig, kan du kun få fradrag for udgifter, som ikke er relateret til din virksomhed.

Hvilke jobudgifter kan man få fradrag for?

Følgende udgifter kan du få fradrag for, hvis du har købt for mere end 6.000 kr. i 2019. Udgifterne skal være forbundet til dit arbejde.

Fradrag for kurser

Hvis du har kursusudgifter i forbindelse med dit arbejde, der har til formål at vedligeholde din faglige uddannelse, kan du skrive fradraget under rubrik 58 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat. Læs mere om årsopgørelse her. 

Fradrag for telefon

Hvis du har samtaleudgifter i forbindelse med dit arbejde, kan du skrive fradraget under rubrik 58 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat. Du kan ikke få fradrag for abonnementsudgifter eller køb af telefon. Læs mere om årsopgørelse her.

Fradrag for IT-udstyr

Hvis du har udgifter til IT-udstyr i forbindelse med dit arbejde, kan du skrive fradraget under rubrik 58 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat. Læs mere om årsopgørelse her.

Fradrag for faglitteratur

At bruge udgifter til faglige tidsskrifter og videnskabelige værker er i nogle tilfælde nødvendige for at kunne varetage et arbejde.  Hvis du har udgifter til faglitteratur i forbindelse med dit arbejde, kan du skrive fradraget under rubrik 58 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat. Læs mere om årsopgørelse her.

Fradrag for tøj

Hvis dit arbejde har en bestemt dresscode eller hvis du har udgifter til tøj i forbindelse med dit arbejde kan du skrive fradraget under rubrik 58 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat. Læs mere om årsopgørelse her.

Fradrag for repræsentation

Oftest er det ikke muligt at få fradrag for udgifter til repræsentation. Det er dog en mulighed, hvis du på grund af aflønningsform har mulighed for at påvirke din indtægt ved at afholde repræsentationsudgifter. Hvis udgifterne har været nødvendige for at erhverve indkomsten kan du trække 25 % af udgifter til repræsentation fra.

Fradrag for driftsmidler

Hvis du som lønmodtager har udgifter til driftsmidler, der også bruges til erhverv kan du få fradrag for udgifterne, der dækker dit erhvervsmæssige brug. Hvis du har udgifter til driftsmidler i forbindelse med dit arbejde kan du skrive fradraget i rubrik 58 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat. Sælger du driftsmidlet til en pris, der overstiger det beløb som driftsmidlet er afskrevet til, skal du skrive en forholdsmæssig andel af fortjenesten i rubrik 20 på din årsopgørelse via Tast.Selv.Skat.

Du kan indberette dit fradrag på Tast.Selv.Skat her.

Hvor meget kan man få i fradrag for ting relateret til arbejde?

Du kan ikke få fradrag for dine udgifter under til 6.000 kr. i 2019. Overstiger du dette beløb kan du få fradrag, hvis du opfylder de betingelser, der er forbundet med retten til fradrag.

For at få en uddybende juridisk vejledning om fradrag for jobudgifter kan du læse mere på SKAT’s hjemmeside her.


Læs også