Menu Luk

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er en skat til staten, som stort set alle danske virksomheder er forpligtet til at betale via SKAT. Selskabsformer som aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS) er underlagt skatten.
Også foreninger og fonde er underlagt selskabsbeskatning.
Klik på de forskellige selskabsformer og læs mere om dem.

Hvornår skal man betale skatten?

Så snart en virksomhed har overskud har virksomheden skattepligt til at betale selskabsskat af dette overskud.

Hvor meget skal man betale i selskabsskat?

Når en virksomhed har overskud skal der betales 22 % af overskuddet i selskabsskat. Fx. Hvis en virksomhed har et overskud på 100.000 kr. skal den betale 22.000 kr. til staten.

Hvordan indberetter man selskabsskat?

Når du skal indberette selskabsskatten skal det indberettes til SKAT via TastSelv. Her skal du indberette, hvis der er ændringer af virksomhedens skatteforhold. Hvis der er oplysninger om skattefri omstruktureringer eller omlægning af indkomstår, så skal det også indberettes til SKAT. Du skal også indberette, hvis du har ændringer af skatteparagraf eller du skal oplyse dit skatteregnskab i fremmed valuta. Læs mere om indberetning her.

Hvornår skal man IKKE betale?

Driver du en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab skal du ikke betale selskabsskat. Når du personligt ejer en virksomhed er det ikke virksomheden der skal afregne med skat, men dig som ejer. Du skal derfor selv beregne og indberette hvor meget du skylder til SKAT. Oftest beskattes enkeltmandsvirksomhed eller et interesseselskab (I/S) som personlig indkomst. Læs mere om personlig indkomst og A-skat her.


Læs også