Menu Luk

Hvad er grøn check?

Grøn check er et beløb, der automatisk regnes med på din forskudsopgørelse. Størrelsen af beløbet afhænger af din indkomst, samt hvor mange børn du har.

Hvordan får man grøn check?

For at få den grønne check skal du være fyldt 18 år samt være fuld skattepligtig eller leve op til betingelserne for grænsegængerreglen.

Hvor meget kan man få i grøn check?

Beløbet af grøn check afhænger af din indkomst og hvor mange børn du har

 • Årligt beløb for pensionister: 875 kr. i 2020
 • Det årlige beløb for personer over 18 år: 525 kr. i 2020
 • Årligt beløb for pensionister med barn (højst for to børn): 200 kr. ekstra i 2020
 • Årligt beløb for personer over 18 år med barn (højst for to børn): 120 kr. ekstra i 2020

Derudover kan du få 280 kr. ekstra om året, hvis du tjener mindre end 242.400 kr. i 2020. Beløbet for den grønne check optrappes dog med 7,5 % af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 405.700 kr. i 2019. Hvis du tjener over 417.700 kr. i 2019, får du ikke længere grøn check.

Supplerende grøn check

For at få den grønne check, skal du være fyldt 18 år samt være fuld skattepligtig eller leve op til betingelserne for grænsegængerreglen. Derudover kan du få supplerende grøn check, hvis du har børn. Du skal dog opfylde følgende betingelser:

 • Barnet skal være under 18 år ved indkomstårets udløb.
 • Dit barn skal være født senest den første dag i indkomståret.
 • Dit barn skal opholde sig i Danmark den første dag i indkomståret. Opholdsbetingelsen er dog opfyldt, hvis barnet midlertidigt opholder sig i udlandet eller som led i et uddannelsesforløb
 • Dit barn må ikke have indgået ægteskab.
 • Dit barn må ikke være anbragt uden for hjemmet

Hvem udbetales den grønne check til?

Den grønne tjek udbetales med udgangspunkt til barnets mor, medmindre følgende gør sig gældende

 • Du er far til barnet og har forældremyndigheden over barnet.
 • Du er far til barnet og barnet bor hos dig.
 • Hvis du er plejeforældre er der specielle regler for dig, beskrevet i serviceloven. Læs mere om det her under § 78.

Læs også