Menu Luk

Hvad er SU?

SU (Statens uddannelsesstøtte) er en ydelse, der tildeles personer under uddannelse. Ydelsens beløb afhænger af b.la. af hvilken uddannelse du er i gang med, samt om du er hjemme- eller udeboende. Når du modtager SU på en videregående uddannelse vil du få et klippekort med 70 klip. Dette kan du læse om i den følgende tekst.

Hvem kan få udbetalt SU?

Når du er studerende på en ungdoms- eller videregående uddannelse har du mulighed for at få SU. Hvis du opfylder følgende betingelser vil du være SU berettiget

 1. Du skal være dansk statsborger. Hvis du er udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du kan ligestilles med danske statsborgere. Læs mere om SU reglerne for udenlandske statsborgere her.
 2. Du skal være studieaktiv på enten på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse (reglerne for studieaktivitet er forskellig og afhænger af hvilken type af uddannelse du går på). Læs mere om studieaktivitet på ungdomsuddannelser her eller om studieaktivitet ved videregående uddannelse her.
 3. Du skal være studieaktiv på enten på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse (reglerne for studieaktivitet er forskellig og afhænger af hvilken type af uddannelse du går på). Læs mere om studieaktivitet på ungdomsuddannelser her eller om studieaktivitet ved videregående uddannelse her.
 4. Du skal selv søge påminSU og søge igen, hvis du ændrer studie.
 5. Du må ikke tjene for meget ved siden af din uddannelsesstøtte.
 6. Man må ikke modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger.

Hvornår kan man ikke modtage SU?

Du kan ikke modtage uddannelsesstøtte hvis du har orlov eller ikke er studieaktiv eller hvis du modtager anden offentlig støtte såsom:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn
 • Folkepension
 • For-revalidering
 • Førtidspension
 • Godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 • Integrationsydelse
 • Kontanthjælp
 • Orlovsydelse – under barsel, forældreorlov fra arbejdet eller børnepasning
 • Overgangsydelse
 • Plejevederlag
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Et skolarstipendium, der er afholdt af offentlige midler, der har en sådan størrelse, at de kan dække leveomkostningerne. Hvis stipendierne er i størrelsesordenen 14.000 kr. om måneden eller derover, vil de normalt udelukke uddannelsesstøtte.
 • Statens voksenuddannelsesstøtte
 • Uddannelsesgodtgørelse
 • Integrationsgodtgørelse
 • Uddannelsesstøtte efter færøske eller grønlandske regler
 • Uddannelsesstøtte under uddannelse i udlandet

Hvor meget kan man få udbetalt i SU?

Hvor meget du får udbetalt afhænger af typen af din uddannelse, hvor du bor, hvor gammel du er og i nogle tilfælde din forældres indkomst (dette gælder for hjemmeboende studerende).

SU til hjemmeboende studerende på ungdomsuddannelser i 2019

Hvis du er hjemmeboende studerende på en ungdomsuddannelse kan du få 958 kr. pr. måned før skat. I nogle tilfælde kan du få tillæg til denne grundsats. Disse tillæg afhænger af dine forældres årlige indkomst.

Dine forældres indkomstgrundlag pr. år i 2017 SU pr. måned
589.630 kr. og derover 958 kr.
580.000 kr.1.026 kr.
570.000 kr.1.096 kr.
560.000 kr.1.167 kr.
550.000 kr.1.237 kr.
540.000 kr.1.308 kr.
530.000 kr.1.378 kr.
520.000 kr.1.449 kr.
510.000 kr.1.519 kr.
500.000 kr.1.590 kr.
490.000
kr. kr.
1.660 kr.
480.000 kr.1.731 kr.
470.000 kr.1.801 kr.
460.000 kr.1.872 kr.
450.000 kr.1.942 kr.
440.000 kr.2.013 kr.
430.000 kr.2.083 kr.
420.000 kr.2.154 kr.
410.000 kr.2.224 kr.
400.000 kr.2.294 kr.
390.000 kr.2.365 kr.
380.000 kr.2.435 kr.
370.000 kr.2.506 kr.
360.000 kr.2.576 kr.
350.000 kr.2.647 kr.
348.417 kr. og derunder2.658 kr.


Læs mere om tillæg og forældre indkomst for hjemmeboende her.

SU til udeboende studerende på ungdomsuddannelser i 2019

Hvis du er udeboende studerende på en ungdomsuddannelse og mellem 18-19 år kan du få 3.956 kr. pr. måned før skat.  I nogle tilfælde kan du få tillæg til denne grundsats. Disse tillæg afhænger af dine forældre årlige indkomst. Hvor meget du kan få udbetalt afhænger, derfor af dine forældre indkomst, selvom du er flyttet hjemmefra.

Dine forældres indkomstgrundlag pr. år SU pr. måned
588.981 kr. og derover3.956 kr.
580.000 kr.4.035 kr.
570.000 kr.4.123 kr.
560.000 kr.4.210 kr.
550.000 kr.4.298 kr.
540.000 kr.4.386 kr.
530.000 kr.4.473 kr.
520.000 kr.4.561 kr.
510.000 kr.4.649 kr.
500.000 kr.4.737 kr.
490.000 kr.4.824 kr.
480.000 kr.4.912 kr.
470.000 kr.5.000 kr.
460.000 kr.5.087 kr.
450.000 kr.5.175 kr.
440.000 kr.5.263 kr.
430.000 kr.5.351 kr.
420.000 kr.5.438 kr.
410.000 kr.5.526 kr.
400.000 kr.5.614 kr.
390.000 kr.5.702 kr.
380.000 kr.5.789 kr.
370.000 kr.5.877 kr.
360.000 kr.5.965 kr.
350.000 kr.6.052 kr.
340.000 kr.6.140 kr.
337.056 kr. og derunder6.166 kr.

Du kan læse mere om tillæg og forældre indkomst for udeboende her.

SU til hjemmeboende studerende på videregående uddannelser i 2019

Hvis du er hjemmeboende studerende på videregående uddannelser kan du få 958 kr. pr. måned før skat. I nogle tilfælde kan du få tillæg til denne grundsats. Disse tillæg afhænger af dine forældres årlige indkomst.

Dine forældres indkomstgrundlag pr. år i 2017 SU pr. måned
589.630 kr. og derover958 kr.
580.000 kr.1.026 kr.
570.000 kr.1.096 kr.
560.000 kr.1.167 kr.
550.000 kr.1.237 kr.
540.000 kr.1.308 kr.
530.000 kr.1.378 kr.
520.0001.449 kr.
510.000 kr.1.519 kr.
500.000 kr.1.590 kr.
490.000 kr. 1.660 kr.
480.000 kr.1.731 kr.
470.000 kr.1.801 kr.
460.000 kr.1.872 kr.
450.000 kr.1.942 kr.
440.000 kr.2.013 kr.
430.000 kr.2.083 kr.
420.000 kr.2.154 kr.
410.000 kr.2.224 kr.
400.000 kr.2.294 kr.
390.000 kr.2.365 kr.
380.000 kr.2.435 kr.
370.000 kr.2.506 kr.
360.000 kr.2.576 kr.
350.000 kr.2.647 kr.
348.417 kr. og derunder2.658 kr.

Læs mere om tillæg og forældre indkomst for hjemmeboende her.

SU til udeboende studerende på videregående uddannelser  i 2019

Hvis du er udeboende studerende på en videregående uddannelser kan du få 6.166 kr. pr. måned før skat. Alle studerende på videregående uddannelser får samme sats.

Særlige tillæg

Der er særlige tillæg til forældre og handicappede på uddannelser i 2019.

Forældretillæg

Hvis du er enlig forsørger kan du få forsørgertillæg på 6.166 kr. pr. måned før skat. Hvis du forsørger og bor sammen med en SU-modtager kan du tillige modtage forsørgertillæg på 2.463 kr. pr. måned før skat. Derudover kan du få supplerende på 1.578 kr. om måneden.

Handicaptillæg

Hvis du har et handicap kan du få handicaptillæg på 8.770 kr. pr. måned før skat.

Hvornår kan man få SU?

Du kan få SU, når du er under uddannelse på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse og opfylder betingelserne. Derudover kan du tidligst få SU fra den måned, hvor du søger. Hvis ikke du har nået at søge inden du starter på din uddannelse, skal du søge hurtigst muligt, da du ikke kan få SU med tilbagevirkende kraft.

Hvad er SU-klippekort?

Når du modtager SU på en videregående vil du få et klippekort med 70 klip. Klippekort er en overordnet ramme og svarer til de antal måneder du kan få SU i. De 70 klip svarer altså til 70 måneder (5 år og 10 måneder), hvor du kan få SU. Når du har opbrugt dine klip kan du ikke længere modtage uddannelsesstøtte.

Hvor mange SU klip har man?

Når du starter på en videregående uddannelse vil du modtage et SU-klippekort på 70 klip, svarende til 70 måneder. Hvis du starter på en videregående uddannelse inden for 2 år efter du har afsluttet din ungdomsuddannelse, vil du få tildelt 12 ekstra klip.

Hvordan får man SU?

For at modtage SU skal du søge på minSU. På siden minSU kan du også se status på din ansøgning, se din nuværende SU, rette i den, optage SU-lån og se din låneplan.

Sådan søger du:

 • Gå til forsiden på minSU via SU.dk.
 • Log ind med NemID.
 • Klik på; søg om SU.
 • Vælg hvilken type uddannelse du er optaget på.
 • klik fortsæt.
 • Udfyld dernæst de rubrikker der er relevante for dig.
 • Klik derefter nederst på siden: Søg SU til (den valgte uddannelse).

Hvor meget kan man tjene ved siden af SU?

Der er grænser for hvor meget du må tjene, når du modtager SU. Dette kaldes et årsfribeløb. Din indkomst skal holde sig under årsfribeløbet, hvis du vil undgå at betale din uddannelsesstøtte tilbage.

Årsfribeløb for personer på ungdomsuddannelser i 2019

Hvis du modtager SU (enkelt klip, dobbeltklip eller slutlån) på en ungdomsuddannelse er dit månedsfribeløb 7.846 kr. pr. måned før skat. Det vil sige, at du må tjene op 94.152 kr. om året før skat, mens du modtager uddannelsesstøtte hver måned:

Årsfribeløb for personer på videregående uddannelser i 2019

Hvis du modtager SU (enkelt klip, dobbeltklip eller slutlån) på en vidergående uddannelser er dit månedsfribeløb 12.375 kr. pr. måned før skat. Det vil sige, at du må tjene op 148.500 kr. om året før skat,  mens du modtager uddannelsesstøtte hver måned.

Når du har børn under 18 år får du forhøjet dit årsfribeløb med 28.340 kr. pr. barn i 2019.

Hvis du kan se, at din indkomst overstiger dit årsfribeløb kan du vælge din SU fra, så du undgår at tilbagebetale denne. Læs mere om hvordan du fravælger din SU i en periode her. Du kan også læse mere om satser for månedsfribeløb her.  

Skal man betale skat af sin SU?

Der fratrækkes automatisk skat inden du får udbetalt din uddannelsesstøtte i slutningen af måneden. Når året er omme kontrolleres det om du har overskredet dit fribeløb og tjent for meget ved siden af din støtte. I disse tilfælde skal du betale dele af din SU tilbage.


Læs også