Menu Luk

Hvad er SU lån?

Når du er under uddannelse kan du vælge at optage et SU lån ved siden af din SU. Du søger SU-lån over to omgange. Først søger du om lånet på minSU. Når du herefter modtager et brev i din e-boks 1-2 uger efter, skal du ind og godkende din låneplan på minSU igen.

Hvor meget kan man optage i SU lån?

Når du optager et SU-lån vælger du selv, hvilke måneder du vil have lånet udbetalt samt hvor meget du vil have udbetalt hver måned inden for en maksimumgrænse på 3.155 kr. pr. måned. Hvis du er forsørger kan du optage et supplerende lån til forsørgere på 1.578 kr. om måneden.

Hvor meget skal man betale i rente for sit SU lån?

Renten på dit SU-lån er 4 % om året, mens du læser. Når du er færdig med at studere, forrentes din gæld efter diskontoen plus et tillæg på højst 1 % eller minus et fradrag. Tillægget eller fradraget fastsættes hvert år på finansloven.  Læs mere om diskontoen og officielle rentesatser her. Hvis du misligholder tilbagebetalingen vil renten stige til 8,05 %. Når du skal begynde at tilbagebetale din gæld, er det derfor en god idé at få et overblik over din studiegæld via Udbetaling Danmark. Se og ret i betalingen af din studiegæld her.

Hvad er slutlån?

Du kan vælge at optage et slutlån på 8.139 kr. i de sidste 12 måneder (i nogle tilfælde 24 måneder) af din videregående uddannelse, hvis du har opbrugt dit SU-klippekort og ikke har noget SU tilbage. På minSU kan du søge om slutlån. Det fungere på samme måde som et normalt SU-lån, hvor du skal godkende din låneplan inden du kan få udbetalt lånet.

Sats for slutlån

I 2019 er satsen for slutlån 8.139 kr. pr. måned. Hvis du ikke har mere SU tilbage kan du altså få udbetalt 8.139 kr. pr. måned. i op til 12 måneder (i nogle tilfælde 24 måneder).

Renter ved slutlån

Renterne på slutlån er de samme som renterne for et SU-lån. Det vil sige en rente på 4 % om året, mens du læser. Når du er færdig med at studere, forrentes din gæld efter diskontoen plus et tillæg på højst 1 % eller minus et fradrag. Tillægget eller fradraget fastsættes hvert år på finansloven.

Årsfribeløb ved slutlån

Når du modtager slutlån må du højst tjene det samme, som hvis du modtog almindelig SU. Det vil sige, at du må tjene op 148.500 kr. om året før skat,  mens du modtager slutlån hver måned.

Handicap- forsørgertillæg ved slutlån

Det er både muligt at få handicaptillæg og forsørgertillæg samtidig med du får slutlån.  


Læs også