Menu Luk

Hvad er revalideringsydelse?

Revalideringsydelse er en ydelse, der skal hjælpe personer med en begrænset arbejdsevne til at finde den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Ydelsen tildeles personer, som har det svært ved at varetage et arbejde grundet fysiske, psykiske eller sociale problemer.  

Hvem kan få revalideringsydelse?

Det er kommunen, der træffer afgørelsen om din ret til revalideringsydelse, ud fra en konkret vurdering af din situation. Før du kan modtage ydelsen, skal du opfylde følgende betingelser.

  • Du skal have en begrænset arbejdsevne
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering vil føre til selvforsørgelse.
  • Du må ikke modtage andre tilbud, der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. F.eks. uddannelse, job med løntilskud mm.

Hvor meget får man i revalideringsydelse?

Den højeste revalideringssats svarer til den højeste dagpengesats. Det vil sige 18.878 kr. pr. måned i 2019. Læs mere om dagpenge her. Hvis du er under 25 år, bliver denne sats oftest halveret.

Revalideringssatser i 2019

Personer over 30 år.18.878 kr. pr. måned.
Personer under 30 år med hjemmeboende børn.18.878 (2019) kr. pr. måned.
Personer over 25 år med udeboende børn.15.180 kr. pr. måned.
Personer over 25 år uden børn.11.423 kr. pr. måned.
Hjemmeboende personer under 25 år.3.533 kr. pr. måned.
Udeboende personer over 25 år.7.363 kr, pr. måned.
Personer under 25 år og gravid (skal være passeret 12. svangerskabsuge).11.423 kr. pr. måned.
Personer under 25 år, psykisk syg m. udeboende barn.15.180 kr. pr. måned.
Udeboende personer under 25 år, med psykisk sygdom.11.423 kr. pr. måned.
Personer under 25 år, med alle tillæg15.180 kr. pr. måned

Beløbene er de gældende satser for 2019, hentet fra borger.dk

Indtægt og formue

Hvis du har haft indtægt, der overstiger højeste sats for revalidering, i 6 måneder før din afgørelse om revalideringsydelse, får du oftest den højeste sats på 18.878 kr. pr. måned. Din revalideringsydelse vil dog nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr. om året.

Ydelsen er uafhængig af din ægtefælles formue og indtægter. Derfor vil beløbet for ydelsen ikke ændre sig, selvom din ægtefælles eventuelle formue eller indtægt stiger eller falder.

Hvordan får man revalideringsydelse?

Det er kommunen, der skal tage stilling til om du er berettiget til revalideringsydelsen og derfor skal du tage kontakt til din kommune, når du ønsker at ansøge om ydelsen. Sammen med din pågældende kommune skal du udarbejde en plan for din revalidering. Oftest skal du igennem en arbejdsprøvning, en såkaldt forrevalidering, hvor dine arbejdsevner afprøves i forskellige arbejdsfunktioner.

Hvornår får man revalideringsydelse?

Revalideringsydelsen udbetale i slutningen af hver måned. Den udbetales automatisk til din NemKonto, når den er blevet godkendt af kommunen.

Hvor længe kan man få revalidering?

Du kan højst få revalideringsydelsen udbetalt i 5 år.

Er du ikke kommet i arbejde efter endt revalidering?

Hvis ikke du er kommet i arbejde efter endt revalidering kan du kontakte din a-kasse for at høre om du er berettiget dagpenge. Hvis ikke må du kontakte kommunen og derigennem undersøge din ret til kontanthjælp. Læs mere om dagpenge eller kontanthjælp her.

Skal man betale skat af revalideringsydelse?

Revalideringsydelse er skattepligtig, som med al anden indkomst. Læs om, hvor meget du skal betale i skat her.


Læs også