Menu Luk

Pension og efterløn i Danmark

Pensionen i Danmark er bygget op, så du kan få din pension fra flere steder. Der eksisterer i den forbindelse tre forskellige pensionstyper: De lovbaserede pensioner, herunder folkepension, førtidspension og ATP. Arbejdsmarkedspensioner, der er oprettet i forbindelse med dit arbejde. Samt individuelle pensioner, som du selv kan oprette gennem et pensionsselskab eller pengeinstitut. Når du stopper med at arbejde skal du rette din forskudsopgørelse, da Udbetaling Danmark bruger tallene på din forskudsopgørelse til at beregne din pension.

Hvornår kan man gå på efterløn?

Før du kan gå på efterløn skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.
 • Du skal være medlem af en a-kasse og have ret til dagpenge. Dit pensionsselskab skal i den forbindelse indberette værdien af dine pensioner til din a-kasse.
 • Som minimun, skal du have nået efterlønsalderen på 62 år fra 2014 til 2017.
 • Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingen, da du fyldte 30.
 • Du må ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde.
 • Indkomstkravet skal også opfyldes. Det betyder, at i 2019 skal du have haft en indtægt på 233.376 kr. de sidste 3 år eller opfylde beskæftigelseskravet på 1.924 løntimer de sidste 3 år. Kontakt din a-kasse hvis du vil vide hvilke regler der gælder for dig.

Din ret til efterløn ophører når du når pensionsalderen.
Du kan beregne din efterløn her.

Hvornår kan man gå på pension?

Din pensionsalder afhænger af dit fødselsår. Jo yngre du er, des længere tid skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet, da pensionsalderen stiger.

 • Personer født før 1953 kan gå på pension når de er 65 år.
 • Personer født mellem den 01.01.1954 – 30.06.1954 kan gå på pension når de er 65,5 år
 • Borgere født mellem den 01.07.1954 – 31.12.1954 kan gå på pension når de er 66 år.
 • Personer født mellem den 01.01.1955 – 30.06.1955 kan gå på pension når de er 66,5 år
 • Borgere født mellem den 01.07.1955 – 31.12.1962 kan gå på pension når de er 67 år.
 • Personer født mellem den 01.01.1963 – 31.12.1966 kan gå på pension når de er 68 år.

Er du født efter 1967 er det endnu ikke vedtaget hvornår du kan gå på pension. Folkepensionsalderen fastsættes ved lov og bliver reguleret hvert 5. år . Næste gang denne regulering foretages er i 2020.

Hvor meget får man udbetalt når man går på pension?

Hvor meget du får udbetalt i pension afhænger af hvor meget du har sparet op i arbejdsmarkedspension samt individuelle pensioner. Du kan beregne din folkepension her.

Hvordan bliver folkepensionen udbetalt?

Når du går på pension skal du ansøge om at få udbetalt din folkepension. Du kan søge om at få din folkepension udbetalt her. Hvis du har en individuel pension eller arbejdsmarkedspension skal du kontakte dit pensionsselskab eller pengeinstitut for at få din pension udbetalt.

Skal man betale skat af sin pension?

Når du får udbetalt din pension skal du betale indkomstskat, som du skal ved al indkomst. Derudover kan du ved nogle pensionsordninger trække dele fra i skat i form af fradrag, når indbetaler til din pension.

 • Når du indbetaler til og modtager efterløn eller fleksydelse får du automatisk fradrag for dit eget bidrag. Du skal dog betale indkomstskat, når du får pengene udbetalt.
 • Når du indbetaler til og modtager folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension får du ikke fradrag fordi du ikke har nogen indbetalinger. Du skal stadig betale indkomstskat, når du får pengene udbetalt.
 • Når du indbetaler til og modtager kapitalpension eller supplerende engangsydelse får du ikke fradrag. Derudover skal du betale 40 % i skat ved udbetaling efter 2016, hvis ikke pensionen er udbetalt eller omlagt i 2015.
 • Når du indbetaler til og modtager ratepension eller ophørende alderspension kan du få fradrag op til 55.900 kr. i 2019 for dine indbetalinger. Når du indbetaler via din arbejdsgiver bliver beløbet trukket inden du betaler skat og du kan derfor ikke se fradraget på din årsopgørelse.

Hvis du indbetaler mere end 55.900 kr. til din pension kan du få fradrag hvis du får overført beløbet til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger. For at ændre din pensionsordning skal du kontakte din bank eller pensionsselskab. Når du skal have pengene udbetalt skal du betale indkomstskat, som du skal ved al indkomst.


Læs også