Menu Luk

Hvad er ledighedsydelse?

Ledighedsydelse er en offentlig ydelse til personer, som står til rådighed for arbejdsmarkedet og er godkendt til fleksjob. I forbindelse med jobsøgning af fleksjob er det muligt at få ledighedsydelsen udbetalt. Hvis du er ledig, men ikke godkendt til fleksjob, kan du i stedet søge arbejdsløshedsdagpenge. Læs om dagpenge her.

Hvem kan få ledighedsydelse?

Personer, der er godkendt til fleksjob, har ret til denne type ydelse indtil de bliver ansat i fleksjob. Derudover har du også ret til ydelsen i tilfælde af du bliver opsagt fra et fleksjob.  Når du modtager ledighedsydelsen skal du aktivt søge fleksjob og dertil også møde op til kontaktsamtaler med dit jobcenter.

Du har ret til ydelsen, hvis du opfylder følgende betingelser

  • Du skal opfylde betingelserne for fleksjob.
  • Der er ikke tilbud om ansættelse i fleksjob.
  • Du skal tage imod beskæftigelsestilbud, hvis det byder sig.
  • Du må ikke være selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

Hvor meget kan man få i ledighedsydelse?

Den højeste sats for ledighedsydelse er det samme som 89 % af den højeste dagpengesats, svarende til 16.791 kr. i 2019. Hvis du opfylder nogle af følgende betingelser, vil du få 16.791 kr. før skat om måneden.

Når ikke du opfylder betingelserne, vil du i stedet modtage 11.423 kr. pr. måned før skat udbetalt i 2019. Når du er forsørger for et eller flere børn, vil du få op til du 15.180 kr. pr. måned før skat udbetalt i 2019.

Hvis du har været ansat i fleksjob i 9 måneder ud af de seneste 18 måneder, er du alligevel berettiget ydelsen. Hvis dette er tilfældet har du ret til 16.791 kr. pr. måned. Det vil sige 89 % af den højeste dagpengesats.

Indtægt og formue

Beløbet for ydelsen er uafhængig af din ægtefælles formue og indtægter. Derfor vil beløbet for ydelsen ikke ændre sig, selvom din ægtefælles eventuelle formue eller indtægt stiger eller falder.

Sygdom og ferie

Både ved sygdom og under ferie, har du ret til ledighedsydelse. Du kan ansøge om ydelsen ved ferie her.

Hvordan får man ledighedsydelse?

Før du kan modtage ydelsen, skal du være godkendt til fleksjob. Når du er godkendt til fleksjob, giver jobcenteret besked til Ydelsesservice, som herefter vurderer, om du har ret til denne type af ydelse, og hvilken sats du kan modtage.

Hvornår får man udbetalt ydelsen?

Ledighedsydelsen udbetales i slutningen af hver måned. Du vil automatisk få udbetalt ydelsen til din NemKonto, når den er blevet godkendt af kommunen.

Skal man betale skat af ledighedsydelse?

Ledighedsydelse er skattepligtig, som med al anden indkomst. Du kan læse om, hvor meget du skal betale i skat af din ydelsen her.


Læs også