Menu Luk

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en ydelse til personer over 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv rent økonomisk. I Danmark anses kontanthjælpen som et sikkerhedsnet for personer i udsatte situationer, der gør dem ude af stand til at forsørge dem selv eller deres familie.

Hvem kan få kontanthjælp?

Før du kan modtage kontanthjælp, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være over 30 år gammel.
  • Grundet sygdom, arbejdsløshed, ophør af samliv eller anden udsat situation har du ikke mulighed for at forsørge dig selv eller din familie.
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, herunder arbejdsløshedsdagpenge mm. Læs mere om dagpenge her.

Hvor meget kan man få i kontanthjælp?

Hvor meget du kan modtage i kontanthjælp afhænger af din livssituation, din formue og dine indtægter. Størrelsen på ydelsen afhænger også af, om du er gift eller har forsørgelsespligt over for børn. Hvis du er gift vil din ægtefælles formue og indtægter påvirke beløbet af kontanthjælpen. Hvis din ægtefælle kan dække jeres fælles behov, vil du ikke kunne modtage ydelsen. Dette gælder dog ikke beløb op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for par. Hvis du har forsørgelsespligt over for børn, vil du kunne modtage højere beløb i kontanthjælp.

Standardsatsen for personer (over 30 år) uden børn er 11,423 kr. i 2019.
Standardsatsen for personer (over 30 år) med børn er 15.180  kr. i 2019.

Hvis du eller din ægtefælle har indtægter vil dette blive trukket fra kontanthjælpen. Der vil altså blive trukket  27,32 kr. pr. arbejdstime fra din kontanthjælp i 2019, hvis du/I har en indtægter ved siden af ydelsen.

Aktivitetstillæg

Hvis kommunen vurderer, at du er aktivitetsparat, kan du få et tillæg oven i din kontanthjælp. Dette tillæg tildeles oftest personer, der har modtaget ydelsen i op til tre måneder.

Kontanthjælp på ungesats

Hvis du er under 30 år kan du få kontanthjælp på ungesats, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du er under 30 år gammel.
  • Du har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Grundet sygdom, arbejdsløshed, ophør af samliv eller anden udsat situation har du ikke mulighed for at forsørge dig selv eller din familie.
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, som dagpenge.

Kontanthjælpssatser i 2019

I det følgende kan du se en oversigt over satser for kontanthjælp i 2019. På tabellen fremgår satserne med og uden aktivitetstillæg.

Personer under 25 år, hjemmeboende.3.553 kr. og ingen aktivitetstillæg.
Personer under 25 år, udeboende.7.363 kr. og ingen aktivitetstillæg.
Personer mellem 25-29 år, hjemmeboende.3.553 kr. ekskl. aktivitetstillæg.
Personer mellem 25-29 år, hjemmeboende.11.423 kr. inkl. aktivitetstillæg.
Personer mellem 25-29 år, udeboende.7.363 kr. ekskl. aktivitetstillæg
Personer mellem 25-29 år, udeboende.11.423 kr. inkl. aktivitetstillæg
Forsørgere under 30 år med barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud.10.151 kr. ekskl. aktivitetstillæg
Forsørgere under 30 år med barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud.15.180 kr. inkl. aktivitetstillæg
Enlige forsørgere under 30 år.14.510 kr. ekskl. aktivitetstillæg
Enlige forsørgere under 30 år.15.180 kr. inkl. aktivitetstillæg
Kvinder under 30 år, der er gravide (har passeret 12. svangerskabsuge).11.423 kr. og ingen aktivitetstillæg
Personer under 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere.15.180 kr. og ingen aktivitetstillæg
Personer under 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende.11.423 kr. og ingen aktivitetstillæg

Satserne er hentet fra borger.dk og er de gældende satser i 2019.

225-timersreglen

Grundet 225-timersreglen vil ydelsen blive yderligere nedsat, hvis du har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for de sidste tre år, og du ikke har arbejdet mindst 225 timers arbejde inden for de seneste 12 måneder. Hvis du ikke opfylder arbejdskravet, på mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, bliver din kontanthjælp nedsat med 520 kr. eller 1.042 kr. pr. måned i 2019. Størrelsen af nedslaget afhænger af, hvor meget du får udbetalt i kontanthjælp. Læs mere om 225-timersreglen her.

Kontanthjælpsloftet

Hvis du modtager kontanthjælp, er der en grænse for, hvor meget du månedligt kan få. Hvis ikke du aktivt søger arbejde risikerer du at få mindre i særlig støtte og boligstøtte. Det er kommunen, der afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden og dette afhænger af din alder, om du er forsørger, om du er gift/samlevende eller om du er enlig.  Dette loft er også gældende for andre ydelser, såsom integrationsydelse Læs mere om integrationsydelse. Læs mere om kontanthjælpsloftet og find din sats for, hvor meget du kan modtage her.

Hvordan får man kontanthjælp?

Hvis du ikke har mulighed for at forsørge dig selv og opfylder ovenstående betingelser, som giver dig ret til kontanthjælp, kan du søge om kontanthjælp på borger.dk.

Ansøg om kontanthjælp på borger.dk

Når du klikker Start på linket skal du vælge den kommune, du bor i. Derefter skal du udfylde en række informationer og oplysninger. Det er din kommunen, der afgør om du har ret til kontanthjælp. Læs mere om ydelsen på borger.dk her.

Hvornår får man udbetalt kontanthjælp?

Din kontanthjælp ligger til udbetaling i slutningen af hver måned. Den udbetales automatisk til din NemKonto, når den er blevet godkendt af kommunen.

Skal man betale skat af kontanthjælp?

På lige fod med al anden indkomst, skal du betale skat af din kontanthjælp. Læs hvor meget du skal betale i indkomstskat og A-skat her.

Har du ikke ret til kontanthjælp, så kan du læse om andre offentlige ydelser her.


Læs også