Menu Luk

Hvad er integrationsydelse?

Integrationsydelse er en offentlig ydelse, der tilkommer indvandrere eller andre personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 år. Integrationsydelse tildeles ofte personer, der har forbindelse til integrationsprogrammet, som tilbydes flygtninge og familiesammenførte. Hvis du har opholdt dig i Danmark i mindst 7 år ud af de seneste 8 år, har du ret til til kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Læs mere om kontanthjælp her.

Hvem kan få integrationsydelse?

Har du opholdt dig i Danmark  i mindre tid end 7 år, har du ret til integrationsydelse. Du skal opfylde følgende betingelser, før du kan få udbetalt ydelsen:

  • Du skal have været ude for en social begivenhed, herunder sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, der gør dig ude af stand til at forsørge dig selv eller din familie.
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, herunder dagpenge. Læs mere om dagpenge her.

Hvis du har opholdt dig i Danmark i mindst 7 år ud af de seneste 8 år har du ret til kontanthjælp i stedet for integrationsydelse. Læs mere om her.

Hvor meget kan man få udbetalt i integrationsydelse?

Hvor meget du kan få udbetalt i integrationsydelse afhænger af din livssituation.

  • Enlige personer, der forsørger barn i hjemmet, som også har ret til ekstra børnetilskud, kan få op til 12.364 kr. pr. måned før skat.
  • Personer, der forsørger barn i hjemmet, som ikke har ret til ekstra børnetilskud, kan få 8.653 kr. pr. måned før skat. Læs om du har ret til børnetilskud her.
  • Personer, der ikke er forsørgere, kan få 6.182 kr. pr. måned før skat.
  • Personer under 30 år og hjemmeboende kan få op til 2.664 kr. pr. måned før skat.

Tallene er satser fra 2018 og hentet fra borger.dk

Derudover kan du få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået en prøve i dansk 2. Denne bonus er 1.580 kr. pr. måned før skat i 2019. Prøven tages oftest i forbindelse med integrationsprogrammet, som du kan læse om her.

Skal man betale skat af ydelsen?

Integrationsydelsen er skattepligtig, som med al anden indkomst. Læs om, hvor meget du skal betale i skat af din integrationsydelse her.

Vil du vide mere?

Det er kommunens ansvar at tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram efter reglerne i integrationsloven. Hvis du vide mere om integrationsprogrammet, så kan du med fordel læse mere her.


Læs også