Menu Luk

Hvad er barselsdagpenge?

Barselsdagpenge er en ydelse til gravide, samt nybagte mødre og fædre, der har dagligt fysisk kontakt med deres børn. Det er en ydelse du får for at passe dine børn i stedet for at gå på arbejde. En orlov med barselsdagpenge er inddelt i fire stadier. Først får den gravide tildelt graviditetsorlov på 4 uger før forventet fødsel. Dernæst er der barselsorlov til moren i 14 uger efter fødslen. Faren kan i forbindelse med fødslen tage 2 sammenhængende uger. Derudover er der forældreorlov i 32 uger, som forældrene kan dele frit imellem sig. Når du er gravid og skal på barsel har du ret til denne form for dagpenge.

Om du får løn eller barselsdagpenge er forskelligt og afhænger af dine ansættelsesvilkår. De fleste har ret til 14 uger med løn efter fødslen, andre har løn op til 26 uger, og andre har ret til barselsdagpenge. Det er din overenskomst der afgør, om du har ret til løn eller dagpenge under din barsel. Læs mere om ansættelsesvilkår her.

Hvornår kan man få barselsdagpenge?

Hvis du som nybagt mor skal på barselsorlov, har du ret til orlov fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter fødslen. Som far har du ret ret til 2 ugers barsel inden for de første 14 uger efter fødslen. Om du får løn eller barseldagpenge under hele orloven kommer an på hvilke vilkår du er ansat under, samt din overenskomst.
Læs mere om ansættelsesvilkår her.

Hvem kan få barselsdagpenge?

Når du er gravid og skal på barsel, har du ret til barselsdagpenge eller løn under din barsel. Om du får løn eller barselsdagpenge er forskelligt og afhænger af dine ansættelsesvilkår. Derudover afhænger det også af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig eller er under uddannelse. Du kan som lønmodtager få ydelsen, hvis du opfylder følgende 3 betingelser:

 1. Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 2. Hvis du har arbejdet mindst 160 timer i de seneste 4 måneder før orloven.
 3. Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Kan man få barselsdagpenge, når man er selvstændig?

Som selvstændig kan du få dagpenge under din barsel, hvis du opfylder følgende 5 betingelser:

 1. Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 2. Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 3. Der er overskud i din virksomhed.
 4. Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i din virksomhed.
 5. Du er sammen med dit barn dagligt under din barsel.

Kan man få barselsdagpenge,  når man er under uddannelse?

Hvis du er under uddannelse kan du få barselsdagpenge hvis du står i én af følgende situationer:

 1. Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse -Du kan få barselsdagpenge, hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse. Hvis du har arbejdet mindst 160 timer i de seneste fire hele måneder før orloven og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 2. Du er elev i lønnet praktik – Du kan få barselsdagpenge, hvis din barsel ligger i en periode, hvor du er elev i lønnet praktik.
 3. Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse 
 4. Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge, hvis du stopper din SU. – Du skal i den forbindelse melde dig ledig i din a-kasse. Du skal her orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du skal søge.

Kan man få barselsdagpenge når man er ledig?

Hvis du er ledig er der følgende regler for barselsdagpenge

 1. Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse kan du få barselsdagpenge. – Det en god idé at forhøre sig i sin a-kasse om betingelserne for at står til rådighed for arbejdsmarkedet, når du skal på barsel.
 2. Når du er ledig på kontanthjælp eller ledighedsydelse kan du IKKE få barselsdagpenge. Du kan dog fortsætte med at få kontanthjælp eller ledighedsydelse, når du er på barselsorlov. I disse tilfælde skal du kontakte kommunen. Læs mere om kontanthjælp eller ledighedsydelse her.

Hvor meget kan man få i barselsdagpenge?

Hvor meget du får udbetalt i barselsdagpenge afhænger af din lønindtægt og årsindkomst.

Hvem udbetaler ydelsen?

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge. Du får dem ikke udbetalt automatisk og derfor er det vigtigt, at du ansøger om barselsdagpenge på borger.dk. Du og din arbejdsgiver kan først indsende oplysninger 4 uger før din forventede fødsel (terminsdato).

Hvornår bliver barselsdagpengene udbetalt?

Udbetaling Danmark udbetaler barseldagpenge den sidste torsdag i måneden hver måned.

Hvordan ansøger man om barselsdagpenge?

Når du som lønmodtager skal på barsel skal sin arbejdsgiver indberette orloven. Dette skal gøres uafhængigt om din arbejdsgiver udbetaler løn under barslen eller ikke udbetaler løn.  Efter du og din arbejdsgiver har planlagt orloven skal din arbejdsgiver indberette orloven og søge om refusion af barselsdagpenge 4 uger før terminsdatoen. Hvis du er far skal din arbejdsgiver søge om refusion af forældreorlov 2 uger efter fødslen.

Sådan gør man

 • Barslen indberettes af arbejdsgiveren på virk under siden Refusion af barselsdagpenge.
 • Efterfølgende vil medarbejderen få et brev i sin e-Boks vedrørende oplysninger. Husk at tjekke om oplysningerne er korrekte. Hvis ikke skal oplysningerne rettes.
 • Dernæst vil medarbejderen modtage et brev fra Udbetaling Danmark om adgang til at søge om barselsdagpenge på Barsel og orlov -Barselsdagpenge via borger.dk.
 • Når Udbetaling Danmark skal behandle din ansøgning vil du muligvis blive bedt om at indsende oplysninger om dine ansættelsesforhold i form af en ansættelseskontrakt eller et lønskema. Du vil i den forbindelse modtage brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks.

Hvor længe må man få udbetalt i barselsdagpenge?

Du har som mor ret til 4 uger graviditetsorlov før fødslen, samt 14 uger efter fødslen. Som far har du ret til 2 uger, placeret valgfrit inden for de første 14 uger efter fødslen. Herefter har forældrene 32 uger som kan fordeles valgfrit mellem mor og far. Om du får løn eller barseldagpenge under hele orloven kommer an på dit ansættelsesvilkår. Læs mere om ansættelsesvilkår her.

Skal man betale skat af barselspenge?  

Du skal betale skat af dine barselsdagpenge, som med al anden indkomst. Hvor meget du får udbetalt af barselsdagpengene efter skat afhænger af, hvor meget du får udbetalt i dagpenge, din trækprocent, samt hvilken kommune du er bosat i. Læs mere om trækprocent eller kommuneskat her. Om du er medlem af folkekirken har også indflydelse på, hvor meget du skal betale i skat. Du kan læse mere om kirkeskat her.

Læs mere om regler vedrørende barselsorlov
her.


Læs også