Menu Luk

Hvad er indkomstskat?

Indkomstskat er beskatning af indkomst, som betales af både lønmodtagere og arbejdsgivere. Det vil sige både personer, selskaber og virksomheder betaler indkomstskat. Det er dog oftest den personlige indkomstskat der refereres til, når der tales om indkomstskatter.

Hvad er A-indkomst?

A-indkomst er den vigtigste type af indtægter, herunder løn eller andre former for penge, der tilkommer lønmodtageren under ansættelsesforhold. Udover løn omfatter A-indkomst også andre indtægter som pension, kontanthjælp, dagpenge, SU og andre sociale ydelser.

Skal man betale skat af sin A-indkomst?

Udbetalt A-indkomst for lønmodtagere indberettes automatisk til skattemyndighederne gennem e-Indkomst. Hver gang du, som lønmodtager, får udbetalt løn videresendes oplysningerne til e-Indkomst. På den måde betaler du automatisk skat inden din løn udbetales til din lønkonto.

Hvor meget skal man betale i skat?

Hvor meget du får udbetalt efter skat og ATP afhænger af din indkomst, din trækprocent, dine arbejdstimer, samt hvilken kommune du er bosat i. Læs mere om kommuneskat, arbejdstimer og ATP her. Om du er medlem af folkekirken har også indflydelse på, hvor meget du skal betale i skat. Læs mere om kirkeskat her.

Hvad er trækprocent?

Trækprocent er den procentvise andel af din indtægt, der bliver trukket fra som skat. Trækprocenten er summen af kommuneskat, statsskat samt eventuelt kirkeskat. Trækprocenten varierer mellem 37 % for borgere, der betaler bundskat, og 53 % for borgere, der betale topskat. Hvis er medlem af folkekirken har dette indflydelse på din trækprocent, da du som medlem af folkekirken skal betale kirkeskat.

Hvad er kommuneskat?

Kommuneskat er en del af den personlige indkomstskat, som hovedsageligt dækker over den kommunale service. Hvor meget du skal betale i kommuneskat afhænger af, hvilken kommune du var bosat i pr. 5 september året forinden. Det vil sige, at hvis du flytter kommune i januar 2019, skal du betale kommuneskat i den kommune du boede i før du flyttede. Læs mere om kommuneskat her.

Hvor meget skal man betale i kommuneskat

Hvor meget du skal betale i kommuneskat afhænger af, hvilken kommune du er bosat i. Den landsgennemsnitlige kommunale skatteprocent er 24,9 % i 2019. Inklusiv kirkeskatten udgør den 25,6 for året 2019. Læs mere om kirkeskat her.

Har kommuneskat indflydelse på min løn?

Kommuneskat er en del af den personlige indkomstskat og den har derfor indflydelse på, hvor meget løn du får udbetalt efter skat. Læs mere om kommuneskat her.

Eksempel på lønberegning

Her kan du se et eksempel på udregning af løn. Eksemplet er udregnet ud fra en lønmodtager, der har opbrugt sit frikort og derfor skal betale bundskat. Personen er fuldtidsansat (160,33 timer om måneden), månedslønnet og tjener 25.000 kr. om måneden. Derudover er der ingen fradrag, der kan trækkes fra i skat.

Løn 25.000 kr.
ATP for en lønmodtager med over 117 arbejdstimer                25.000 – 94,65 = 24.905,35 kr.
AM-bidrag 8 % 24.905,35 x 0,08 = 1.900,43 kr.
A-skat 39 % 24.905,35 – 1.900,43 x 0,39 = 8.970 kr.
Nettoudbetalt løn efter skat       25.000 – 94,65 – 1.900,53 – 8.970 = 14.034,92 kr.

Læs også