Menu Luk

Funktionær og andre ansættelsesvilkår

Om du er ansat som funktionær eller timelønnet skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Det er nemlig dit ansættelsesvilkår, der bestemmer, hvilke ordninger og personalegoder, du har ret til.

Hvornår er man funktionær?

Hvis du er ansat som funktionær er du sikret vilkår, såsom:

  • Fuld løn under ferie.
  • Fuld løn under sygdom.
  • Halv løn under en del af barselsorloven.
  • Længere opsigelsesvarsler end timelønnede.
  • Fratrædelsesgodtgørelse efter 12 års ansættelse.
  • Godtgørelse ved usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse.
  • Minimalerstatning ved fritstilling. Disse vilkår indgår i funktionærloven og ferieloven. Læs mere om funktionærloven samt ferieloven her.

Hvornår er man timelønnet?

Om du er ansat under ansættelsesvilkår for timelønnede, skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Som timelønnet vil dine ansættelsesvilkår variere og afhænger af, hvor du er ansat. Som timelønnet er du ikke tilknyttet en overenskomst. Hvis er der ikke er indgået aftaler i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog kan du risikere at opleve dårligere vilkår, end hvis du var funktionær ansat. Ofte er der ingen løn under ferie, ingen løn under sygdom og helligdage, ingen løn under barsel, væsentligt kortere opsigelsesvarsler samt ingen fratrædelsesgodtgørelse. Timelønnede er heller ikke omfattet af funktionærloven og ferieloven.

Hvornår er man ansat som løsarbejder?

Løsarbejder er karakteriseret som kortvarige ansættelser hos forskellige arbejdsgivere. Er du ansat som løsarbejder, bør dette fremgå af din ansættelseskontrakt. Uanset om du er løsarbejder eller er fastansat er det lovpligtigt, at der følger en kontrakt, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end en måned.

Hvornår er man månedslønnet?

Hvis du er månedslønnet vil du aflønnes for din arbejdsindsats pr. måned. Hvis du er månedslønnet vil dette fremgå af din lønseddel.

Hvornår er man 14 dages lønnet?

Hvis du er 14 dages lønnet vil dette fremgå af din lønseddel. Når du er 14 dages lønnet vil du aflønnes for din arbejdsindsats hver 14. dag. Hvornår du vil få din første løn, når du starter nyt job, afhænger af hvordan dit jobstart ligger i forhold til lønperioden. I din ansættelseskontrakt bør det fremgå, hvornår lønperioden ligger.

Hvem skal have feriepenge?

Alle lønmodtagere har krav på feriepenge til FerieKonto, hvis ikke de er omfattet af en feriekortordning eller får løn under ferie. Dette gælder for alle medarbejdere, uanset om de er fuldtids- eller deltidsansat, eller om arbejdet er løsarbejde, hoved- eller bibeskæftigelse. Du kan læse mere om hvilke regler og vilkår der er gældende for feriepenge her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om hvilke personalegoder, du har ret til, så læs mere her.


Læs også