Menu Luk

Frikort, hovedkort og bikort

Frikort, hovedkort og bikort går under den samlede betegnelse skattekort. Alle lønmodtager har ret til at tjene op til et bestemt beløb uden at betale skat og dette bliver trukket fra lønmodtagerens frikort. Tjener du over dette beløb skal du benytte et hovedkort eller bikort til din skattepligtige indkomst.

Hvad er et frikort?

Alle lønmodtagere over 18 år har et personfradrag på 46.200 kr. Dette personfradrag udløser frikortet. Frikortet rummer et bestemt beløb, som alle kan tjene på et år og kun betale 8 % i AM-bidrag. Du kan bruge dit frikort, hvis din forventede indkomst på et år er under 46.200 kr. i 2019. Er du under 18 år er beløbet 35.300 kr. Frikortet gælder for alle. Det vil sige, at alle kan tjene et bestemt beløb på et år og kun betale 8 % i AM-bidrag. Efter frikortet er opbrugt, må du betale skat af din resterende indkomst. Du skal altså først begynde at betale skat, når din samlede løn på et år overstiger 46.200 kr. for lønmodtagere over 18 år og 35.300 for lønmodtagere under 18 år . Dette gælder dog ikke AM-bidrag. Læs mere om AM-bidrag her.

Hvad er beløbsgrænserne for personfradrag

Læs mere om beløbsgrænser på Skatteministeriets hjemmeside her.

Hvornår får man et nyt frikort?

Ved årsskiftet vil du automatisk få et nyt frikort.

Kan man benytte frikortet flere steder?

Dit frikort kan bruges af flere arbejdsgivere eller udbetalere. Når frikortet er opbrugt, trækker udbetalerne skat med den trækprocent, der står skrevet på din forskudsopgørelse. Øverst på din forskudsopgørelse kan du se, hvad beløbet er for dig. Beløbet er forskelligt fra person til person og afhænger af fradrag og personlige forhold, der kan trækkes fra i skat. Det såkaldte frikortsbeløb viser, hvor meget du må tjene på et år uden at betale skat og står øverst på din forskudsopgørelse. Læs mere om forskudsopgørelse her.

Hvad er et hovedkort?

Et hovedkort er et skattekort der benyttes, når du skal betale skat af din indkomst. Hovedkortet indeholder oplysninger om din trækprocent samt oplysninger om personfradrag eller andre fradrag. Skattefradraget står på dit hovedkort og udgør summen af fradragene. Der findes en lang række fradrag, som kan trækkes fra i skat. Fradrag efter skat kan eksempelvis være kørselsfradrag, frokostordning, sundhedsordning, fri telefon, computer, internet mm.  Læs mere om fradrag her.

Hvor finder man hovedkortet?

Hovedkortet finder du på SKAT’s hjemmeside SKAT.dk, hvor du skal logge ind med NemId. På hovedkortet fremgår din trækprocent samt fradrag. Det er også her du kan ændre i dine skatteforhold. Læs mere om trækprocent her.

Kan man benytte hovedkortet flere steder?

Hvis du har flere udbetalere benyttes dit hovedkort, der hvor du tjener mest. SKAT anbefaler kun at benytte hovedkortet et sted, fordi du kan komme til at betale for lidt i skat, hvis flere udbetalere benytter hovedkortet.

Hvad er et bikort?

Et bikort er et skattekort der kan benyttes, hvis du som lønmodtager har indkomst fra flere virksomheder eller udbetalere.

Hvornår bruges et bikort?

Et bikort bruges kun hvis du som lønmodtager har flere udbetalere. Når en udbetaler benytter dit bikort til at udbetale løn eller SU trækkes der fuld skat af udbetalingen.

Hvad er et bruttotrækkort?

Et bruttotrækkort er et skattekort, hvor man ikke har noget fradrag, men til gengæld har man en meget lav trækprocent. Bruttotrækkort benyttes, hvis du ikke har fast indkomst hver måned.


Læs også