Menu Luk

Hvad er feriepenge?

Feriepenge også kaldet feriegodtgørelse er lovpligtigt for arbejdsgivere at betale til sine medarbejdere. Dette giver lønmodtager ret til løn under ferie. Godtgørelsen udgør 12,5 % af din løn og din løn har derfor indflydelse på hvor meget du kan optjene til din ferie. Feriepenge er omfattet af ferieloven og der er derfor regler mht optjening og afholdelse af ferie mm. Læs mere om ferieloven her.

Feriepenge eller ferie med løn?

I din ansættelseskontrakt skal det fremgå om du optjener 12,5 % af din løn til ferie eller om har ret til løn under ferie, samt et ferietillæg på 1 %. Funktionæransatte er som oftest ansat med løn under ferie. Dette er dog ikke et lovkrav og derfor bør du altid tjekke din ansættelseskontrakt. Læs mere om ansættelsesvilkår her.

Optjening af feriedage

Hvis du er funktionæransat i mere end fem dage om ugen optjener du 2,5 feriedag hver måned. Hvis du er ansat kortere tid end en måned optjener du 0,07 feriedag om dagen.

Optjening af feriepenge

Timelønnede får feriepenge i form af feriegodtgørelse. Du får 12,5 % af din samlede løn i feriepenge fra optjeningsåret udbetalt, når du skal holde ferie i ferieåret.

Hvordan optjener man feriepenge?

Feriepenge samt ferietillæg bliver optjent af din bruttoløn, altså af din løn før skat. Det er muligt at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og tillæg. I disse tilfælde vil satsen kun udgøre 12 % af din løn. I kalenderåret fra 1. januar – 31 december optjener du feriedage, som ferieloven giver ret til.

Hvornår kan man få sine feriepenge udbetalt?

Du kan få dine penge udbetalt i ferieåret, der forløber fra d. 1. maj – 30 april. Ferieåret ligger senere end optjeningsåret. Den ferie du optjener i kalenderåret, fra 1. januar – 31 december, kan afholdes i ferieåret, der går fra d. 1. maj – 30. april. Da optjeningsåret ligger før ferieåret kan det virke som om at feriepengene er forsinket, men dette er ikke tilfældet. Den ferie du f.eks. har optjent fra 1. marts 2018 til december 2018 kan først afholdes fra 1. maj 2019. Du kan derfor først få dine feriepenge fra 2018 udbetalt efter 1. maj 2019.  

Når du skal have ferie bliver din feriegodtgørelse tidligst udbetalt en måned før din første feriedag. Hvis du bestiller dine feriepenge mindre end fire uger før din første feriedag, bliver pengene udbetalt til din NemKonto inden fire bankdage.

Hvornår kan man ikke få dem udbetalt?

Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt feriepenge samtidig med du får udbetalt følgende offentlige ydelser. Du kan dog godt tage ferie, mens du eksempelvis er på dagpenge, så vil du blot modtage feriegodtgørelse fremfor dagpenge i den periode, hvor du er på ferie.

 • Dagpenge
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Kontantydelse
 • Integrationsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Særlig uddannelsesstøtte (gælder ikke SU)
 • Uddannelseshjælp

Hvor meget kan man få udbetalt?

Hvor meget du optjener og kan få i feriepenge afhænger af din løn. Jo højere løn, des mere kan du få udbetalt. Der er ikke noget loft for, hvor meget du kan få udbetalt.

Hvordan får man udbetalt feriepenge?

Når du skal have dine feriepenge udbetalt fra FerieKonto skal de bestilles på borger.dk. Her skal du logge ind med dit NemID og bestille dine optjente penge for den periode, hvor du holder ferie. Efter din bestilling bliver din feriegodtgørelse udbetalt til din NemKonto. Vær opmærksom på, at du ikke kan arbejde i samme periode, hvor du får udbetalt.
Bestil dine feriepenge her.

Hvis det er din arbejdsgiver, der udbetaler feriegodtgørelse til dig, så skal du kontakte ham, når du vil have feriepengene udbetalt. Er du i tvivl om, hvem der udbetaler, kan du læse mere om emnet det her.


Læs også