Menu Luk

Hvad er feriefridage?

Feriefridage går under betegnelsen den 6. ferieuge. Det er 5 ekstra fridage du kan holde fri udover dine 5 ferieuger. Hvis du har ret til feriefridagene vil det stå i din ansættelseskontrakt, i personalehåndbogen eller i din overenskomst. De er ikke fastsat ved lov, som er tilfældet med ferieloven.  Om du har ret til fridagene afhænger af dine ansættelsesvilkår. Læs mere om ansættelsesvilkår her.

Hvem har ret til feriefridage?

Feriefridage er ikke lovpligtigt og der er ingen regler for, hvordan dagene skal opspares, afholdes eller om de kan udbetales. I din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller overenskomst vil det fremgå, om du har ret til feriefridage, samt regler og vilkår.
Du får dem altså nødvendigvis ikke automatisk , når du bliver fastansat i en virksomhed.

Du er privatansat

Hvordan du skal holde fridage eller om du kan få dem udbetalt, vil fremgå i din ansættelseskontrakt. Hvis det ikke fremgår i din kontrakt bør det fremgå i en personalehåndbog eller af din overenskomst.

Du er ansat i kommunen

Du vælger selv, om du vil holde dine fridage eller om du vil have dem udbetalt. For lønmodtagere i kommuner og regioner afholdes fridage som timer.

Du er ansat i staten. 

Du vælger selv, om du vil holde dine fridage eller om du vil have dem udbetalt.

Hvornår kan man holde feriefridage?

Der findes ingen generelle regler for feriefridage. De ligger sig dog oftest op ad ferielovens regler om en måneds varsling af ferie, når du skal varsle ferie. Regler for, hvordan du skal holde dine fridage, samt vilkår for optjening og udbetaling bør fremgå i din ansættelseskontrakt. Hvis ikke det fremgår i din kontrakt bør det fremgå i en personalehåndbog eller af din overenskomst.

Kan man få feriefridage udbetalt?

Hvis du ikke kan nå at holde dine feriefridage, har du i nogle tilfælde mulighed for at få dem udbetalt. Regler for udbetaling bør fremgå i din kontrakt, i en personalehåndbog eller af din overenskomst.


Læs også