Menu Luk

Hvad er børnetilskud?

Børnetilskud er en økonomisk ydelse til enlige forældre, forældre under uddannelse eller forældre med flerlinger. Som forælder får du forskellige tilskud afhængig af din situation. Børnetilskud er ikke det samme som børnepenge (børne- og ungeydelse) og er derfor et ekstra økonomisk tilskud til forældre. Læs mere om børnepenge her. Det er heller ikke det samme som børnebidrag, som er en overførsel fra den ene forælder til den anden. Læs mere om børnebidrag her.

Hvornår får man udbetalt børnetilskud?

Uanset hvilket slags tilskud du modtager, vil du altid få udbetalt tilskuddet den 20. i måneden i hvert kvartal. Det vil sige den 20. januar, den 20. april, den 20. juli og den 20. oktober.

Hvem udbetaler børnetilskud?

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af børnetilskud. I tilfælde af du ikke har modtaget børnetilskud efter forventning, bør du kontakte dem på telefon 70 12 80 62 eller via digital Post til ‘Familieydelser’. Det samme gælder også, hvis din situation ændrer sig (f.eks. hvis du ikke længere er enlig forsørger eller ikke længere er under uddannelse). Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Skal man betale skat af børnetilskud?

Uanset hvilket slags tilskud du modtager. er tilskuddet skattefrit, hvilket vil sige at du ikke skal betale skat af de penge, du modtager fra Udbetaling Danmark.

Kan man få børnetilskud hvis man er enlig?

Hvis du er enlig forsørger og bor alene sammen med dit barn, kan du søge om børnetilskud. Som enlig kan du få to tilskud samtidigt, hvis du har flere børn. Et tilskud for hvert barn  under 18 år, samt et ekstra tilskud samlet for alle dine børn, der bor sammen med dig.

For at modtage tilskuddet skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du er enlig forsørger og bor i Danmark.
 • Du og din ægtefælle er gået fra hinanden.
 • Dit barn opholder sig i Danmark og bor hos dig.
 • Du eller dit barn har dansk statsborgerskab eller har haft bopæl i Danmark i minimum et år.
 • Dit barn bliver ikke forsørget af det offentlige eller er anbragt.
 • Dit barn ikke er gift.
 • Du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvor meget får man udbetalt i børnetilskud når man er enlig forsørger?

I 2019 kan du som enlig forsørger få 1.441 kr. pr. barn pr. kvartal. Derudover kan du få ét ekstra tilskud på 1.469 kr. uanset hvor mange børn, du bor sammen med.

Enlig og adoption

Hvis du er enlig og har adopteret, vil du modtage et særligt tilskud. Du får automatisk børnetilskuddet udbetalt, når du har adopteret barnet som enlig. I 2019 ligger dette tilskud på 4.161 kr. pr. kvartal.

Fælles forældremyndighed

Hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed er det den af jer, som barnet er mest hos, der kan få børnetilskuddet udbetalt. Hvis barnet er lige meget hos jer begge, er det den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, der er berettiget ydelsen.

Hvordan søger man børnetilskud?

Når du er enlig skal du søge om børnetilskuddet via borger.dk, under ‘Familieydelser’. Du skal logge ind med dit NemID for at søge om at få udbetalt tilskuddet. Når du er logget ind skal du udfylde den ansøgningsblanket der svarer til din situation. Du kan ansøge om børnetilskud ved at klikke på: Se dine ‘Familieydelser’.

Hvis du opfylder betingelserne for at modtage børnetilskud, har du ret til tilskuddet i kvartalet efter, du har søgt. Når du modtager ydelsen vil Udbetaling Danmark kontakte dig én gang om året for at få besked om du stadig er enlig.

Børnetilskud hvis du har tvillinger eller flerlinger

Hvis dine børn er født samtidigt (tvillinger eller flerlinger) vil du automatisk modtage et ekstra tilskud. Følgende betingelser skal være opfyldt, når du skal modtage det ekstra tilskud:

 • Dine børn bor sammen.
 • Du har fast bopæl i Danmark.
 • Dine børn opholder sig i Danmark.
 • Du eller dine børn har dansk statsborgerskab eller har haft fast bopæl i Danmark i minimum et år.
 • Dine børn ikke bliver forsørget af det offentlige eller er anbragt.
 • Du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvor meget får man udbetalt i børnetilskud, når man har flerlinger?

Når du har tvillinger får du et tilskud på 2.377 kr. pr. kvartal i 2019. Hvis du har trillinger får du to tilskud på i alt 4.754 kr. pr. kvartal. Du får udbetalt ekstra tilskud indtil dine børn fylder 7 år. Hvis du har flere børn, får du tilskud for hvert barn, ud over dit første barn.

Hvordan får man tilskuddet?

Du får automatisk udbetalt det ekstra tilskud, når du føder tvillinger eller flerlinger.

Kan man få børnetilskud hvis man er under uddannelse?

Tilskuddet kan blive udbetalt til dig, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller en uddannelse, som giver ret til optagelse i en a-kasse.
 • Dit barn bor hos dig, har dansk statsborgerskab og opholder sig i Danmark.
 • Du eller barnets anden forælder har dansk statsborgerskab.
 • Dit barn er ikke anbragt eller på anden måde forsørget af det offentlige.
 • Dit barn ikke er gift.
 • For at få udbetalt det fulde tilskud, skal du hav boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.
 • Derudover må du ikke modtage ikke enlig forsørgertillæg til SU, når du modtager dette tilskud. Læs mere om SU her.

Hvor meget får man udbetalt i børnetilskud?

Hvis du er forælder under uddannelse kan du i 2019 få tilskud op til 1.892 kr. pr. kvartal. Tilskuddets størrelse afhænger af din indkomst, samt om du er enlig eller samlevende. Når indkomsten er højere end et vist beløb, vil dit tilskud blive nedsat. Bor du sammen med barnets anden forælder afhænger nedsættelsen af jeres samlede indkomst.

Hvordan får man tilskuddet?

Når du er forælder under uddannelse skal du søge om børnetilskud via borger.dk, under ‘Familieydelser’. Du skal logge ind med dit NemID for at søge om at få udbetalt tilskuddet. Når du er logget ind skal du udfylde den ansøgningsblanket der svarer til din situation. Du kan ansøge om børnetilskud ved at klikke på: Se dine ‘Familieydelser’.


Læse også