Menu Luk

Hvad er børnepenge?

Børnepenge også kaldet børne- og ungeydelse, er en ydelse som alle forældre modtager fire gange om året. Det er et tilskud til forældre med både små og store børn under 18 år. Ydelsen er tiltænkt som en hjælp til at dække udgifter for børnefamilier. Beløbet af tilskuddet afhænger af, hvor mange børn du har samt dine børns alder.

Hvem kan få børnepenge?

For at modtage ydelsen skal du leve op til følgende betingelser

  • Du skal være bosat i Danmark i mindst to år inden for de sidste 10 år.
  • Du er fuldt skattepligtig.
  • Dit barn er under 18 år og opholder sig i Danmark

Hvornår kan man få børne- og ungeydelse?

Når du bliver forældre vil du automatisk modtage ydelsen.

Hvornår udbetales børnepenge?

Pengene udbetales kvartalsvist den 20. i måneden. Du vil derfor få udbetalt ydelsen den 20. januar, den 20. april, den 20. juli og den 20. oktober.

Hvordan får man børnepenge?

Når du bliver forældre vil du automatisk modtage børnepenge. Oftest bliver pengene udbetalt til moren af barnet. Hvis du som far har forældremyndigheden og ikke bor sammen med dit barns mor, vil det være dig der får udbetalt pengene på din NemKonto.

Adoption

Ved adoption vil det være den forælder, der er opgivet til Udbetaling Danmark, der modtager pengene.

Hvor meget kan man få i børnepenge?

Hvis du har børn på følgende alderstrin, vil du automatisk modtage børne- og ungeydelsen fra staten

  • 0-2 år: 4.557 kr.  i kvartalet
  • 3-6 år:  3.609 kr. i kvartalet
  • 7-14 år: 2.838 kr. kvartalet
  • 15-17 år: 946 kr. om måneden

Indtægtsgrænsen for ydelsen i 2019 er på 782.600 kr. Det vil sige, hvis du og din ægtefælles enkeltvise indtægt overstiger 782.600 kr. om året vil ydelsen sænkes med 2 % af det beløb, som dit topskattegrundlag overstiger med. Jeres samlede indtægt skal overstige 1.565.200 kr. om året inden ydelsen sænkes.

Skal man betale skat af børnepenge?

Børnepenge er en skattefri ydelse til dig som forældre og du skal derfor ikke betale skat. Du kan læse mere om særlige regler og krav, samt få overblik over børne- ungeydelsen her.

Vil du vide mere?

Hvis du er skilt eller enlig forsørger kan du med fordel læse mere om andre familieydelser til børn og forældre under børnebidrag og børnetilskud.


Læs også