Menu Luk

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et bidrag den ene forældre betaler til sine børn under 18 år, hvis forældrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos den ene. Bidraget kræver en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem forældrene. Hvis ikke aftalen kan falde på plads, kan man lave aftalen via Statsforvaltningen. I tilfælde af skilsmisse eller seperation skal den ene ægtefælle også betale ægtefællebidrag. Læs mere om ægtefællebidrag her.

Hvorfor skal man betale børnebidrag?

Forældre har forsørgelsespligt uanset om de bor sammen med deres barn eller ej. Det er derfor lovpligtigt at betale børnebidrag til sine børn under 18 år.

Hvor meget skal man betale i børnebidrag?

Som forældre kan I blive enige om, hvor meget den ene forældre skal betale i børnebidrag til den forældre, der har børnene boende fast. Hvis ikke I kan blive enige, kan Statsforvaltningen fastsætte bidragets størrelse efter ansøgning. I visse situationer skal du betale størst muligt bidrag. Disse situationer forekommer, hvis du har en indkomst på over 510.00 kr. i  2019. Kravene til indkomstniveauet stiger, hvis du har forsørgelsespligt for flere børn. Hvis børnebidraget overstiger normalbidraget bliver barnet beskattet af den del af bidraget, der overstiger normalbidraget.

Hvad er normalbidraget for børnebidrag?

Normalbidraget består af et grundbeløb og et fast tillæg. I 2019 er grundbeløbet på 14.736 kr. om året. Derudover er der et fast tillæg på 1.908 kr. Det samlede normalbidrag ligger derfor på 16.644 kr. om året pr. barn i 2019.

Din indkomst har indflydelse på hvor meget du skal betale

Følgende bidragssatser er vejledende. Hvis ikke aftalen om børnebidrag kan falde på plads mellem forældre vil Statsforvaltningen fastsætte beløbet. I nogle tilfælde kommer forvaltningen frem til et andet beløb end følgende bidragssatser:

  • Hvis din årlige indkomst er under 510.000 kr. er satsen for børnebidraget 1.387 kr. om måneden pr. barn 2019.
  • Når din årlige indkomst oversiger 510.000 kr. er satsen for børnebidrag 2.615 kr. om måneden pr. barn 2019.
  • Hvis din årlige indkomst er over 700.000 kr. er satsen for bidrag 3.843 kr. om måneden pr. barn 2019.
  • Når din årlige indkomst oversiger 1.300.000 kr. er satsen for børnebidraget 5.071 kr. om måneden pr. barn 2019. Læs mere om hvordan du kan beregne børnebidrag her.

Fælles forældremyndighed

Hvis I har  fælles forældremyndighed og barnet bor på skift hos jer, anses barnet alligevel for at bo hos den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse. Den forælder, hvor barnet ikke bor, kan få fradrag for børnebidrag forælderen skal betale. Hvis I har to børn samt en skriftlig aftale om at betale bidrag til det barn, som ikke bor hos jer, kan I begge få fradrag for det børnebidrag, som i hver især betaler.

Kan man få fradrag for børnebidrag?

Du kan få fradrag for det bidrag, som du betaler til dine børn under 18 år, som ikke bor hos dig. Du får automatisk fradrag for dit bidrag, hvis du betaler gennem Udbetaling Danmark. Hvis ikke skal du selv taste dit bidrag ind i din årsopgørelse. Dette gøres i rubrik 56 på TastSelv.Skat her.

Hvor meget kan man få i fradrag for børnebidrag?

I 2019 kan du få fradrag for 159 kr. om måneden. Betaler du normalbidrag får du fradrag for 1.228 kr. om måneden i 2019. Fradragets værdi er ca. 27 %. Du får altså omkring 270 kr. i skattefradrag, hvis du betaler 1.000 kr. i bidrag.

Skattefradrag ved dåb eller konfirmation

Du kan få skattefradrag for bidrag, som du betaler for dit barns dåb eller konfirmation, hvis du kan dokumentere at udgifterne for dit bidrag i forbindelse med barnets dåb eller konfirmation.

Vil du vide mere?

Du kan med fordel læse mere om andre familieydelser til forældre og børnefamilier under børnepenge og børnetilskud.

For yderligere information om børnebidrag kan du læse mere på Statsforvanltningen her.


Læs også