Menu Luk

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en ydelse, som tildeles lønmodtagere i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom eller barsel. Hvis du er arbejdsløs og medlem af en a-kasse har du mulighed for at modtage ydelsen. Der findes tre former for dagpengeydelse herunder;

  • Arbejdsløshedsdagpenge.
  • Sygedagpenge.
  • Barselsdagpenge.

Hvornår kan man få dagpenge når man er arbejdsløs?

Du har ret til dagpenge i 2 år, hvis du er fuldtidsforsikret i en a-kasse og har haft en indkomst de seneste 3 år eller har afsluttet en dimittend berettiget uddannelse.
Som fuldtidsforsikret skal du have en samlet indkomst på minimum 233.376 kr. de seneste tre år, for at leve op til indkomstkravene i 2019. For deltidsforsikrede skal den samlede indkomst minimum ligge på 155.580 kr. Det er i den forbindelse kun muligt at medregne din indkomst i den periode, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Hvor meget kan man få i dagpenge?

Din dagpengesats svarer til det beløb du modtager pr. måned i dagpenge. Dagpengesatsen beregnes ud fra din løn før du blev arbejdsløs. Du kan højst få 90 % af din tidligere løn og ikke mere end 18.866 kr. for fuldtidsforsikrede i 2019. For deltidsforsikret er den maksimale dagpengesats 12.577 kr. i 2019.

Hvor længe kan man få dagpenge?

Indenfor en periode på 36 måneder, kan du modtage dagpenge for 3.848 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og for 3.120 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Deltids- eller fuldtidsforsikret i en a-kasse?

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen kan du blive fuldtidsforsikret i en a-kasse. Som fuldtidsforsikret kan du få udbetalt dagpenge i op til 37 timer om ugen. Arbejder du under 30 timer eller mindre om ugen, kan du vælge at være deltidsforsikret. Er du deltidsforsikret kan du få udbetalt ydelsen i op til 30 timer om ugen. Selvom du arbejder mindre end 30 timer om ugen, kan du stadig vælge at være fuldtidsforsikret.

Kan man få dagpenge efter endt uddannelse?

Hvis du har afsluttet en uddannelse, der giver ret til dagpenge, så er der ingen krav til din indkomst. Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst et år før du dimitterer, kan du modtage ydelsen efter din uddannelses er afsluttet.

Skal man betale skat af dagpengeydelsen?

Som med al anden indkomst, skal du betale skat. Hvor meget du får udbetalt efter skat og ATP, afhænger af hvor meget du får udbetalt i dagpenge, din trækprocent, samt hvilken kommune du er bosat i. Læs mere om trækprocent, kommuneskat og ATP her. Om du er medlem af folkekirken har også indflydelse på hvor meget du skal betale i skat. Læs mere om kirkeskat her.

Du kan læse mere om regler for arbejdsløshedsdagpenge her.


Læs også