Menu Luk

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag, også kaldet arbejdsmarkedsbidrag, er en del af den skat du betaler til staten. Dette bidrag er ikke inkluderet i trækprocenten fordi den trækkes fra lønnen inden skatteberegningen. Læs mere om trækprocent her.

Hvor meget skal man betale i AM-bidrag?

Alle lønmodtagere skal betale 8 % i arbejdsmarkedsbidrag til staten. Bidraget er ikke inkluderet i trækprocenten og bliver trukket af din bruttoløn inden trækprocenten fratrækkes som skat. Dette sker altså helt automatisk inden du får udbetalt din løn.

Hvornår skal man betale AM-bidraget?

Ligeså snart du har en lønindtægt er det lovpligtigt, at betale AM-bidraget. Bidraget trækkes automatisk sammen med trækprocenten. Derudover skal du betale bidraget, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du får feriepenge og ferietillæg.
  • Du modtager periodiske udgiftsgodtgørelser.
  • I forbindelse med dit arbejde har du fri bil.
  • Du får fri kost og logi under rejser i forbindelse med dit arbejde.
  • Du har fri telefon og andre personalegoder i forbindelse med dit arbejde.
  • Din selvstændige virksomhed har overskud.
  • Du modtager gratialer.
  • Du har udenlandsk indkomster.

Hvornår skal man ikke betale AM-bidrag?

Når du modtager følgende ydelser fra det offentlige, er du fritaget for at betale arbejdsmarkedsbidrag:

Vil du vide mere, så kan blandt andet læse mere om SU, dagpenge eller pension her. Hvis du ønsker ydereligere information om arbejdsmarkedsbidrag, så læs mere på SKAT her.


Læs også