Menu Luk

Hvad er virksomhedsordning og kapitalafkastordning

Virksomhedsordning og kapitalafkastordning er to forskellige beskatningsformer. Når du driver en virksomhed, kan du vælge at blive beskattet efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, i stedet for de almindelige skatteregler.

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for, at virksomhedens renteudgifter beskattes som personlige indkomst, i stedet for kapitalindkomst. Læs mere om personlig indkomst her. Ved at gøre brug af denne ordning, vil du betale mindre i AM-bidrag og eventuel topskat. Hvis du vælger virksomhedsordningen som beskatning, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi.

Skat efter virksomhedsordning

Når du vælger denne beskatningsform, sparer du op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. Du vil betale 22 % i skat af den del af overskuddet som du sparer op. Hvis du hæver opsparingen, vil du skulle betale skat som personlig indkomst. Du får i den forbindelse fratrukket den skat, du allerede har betalt. Når du gør brug af denne form for beskatning, er der krav til bogføring og administration. Læs mere om regler og krav, når virksomheder gør brug af virksomhedsordningen her.

Hvornår skal man beskattes efter virksomhedsordning?

Du kan være en god idé at vælge beskatning efter virksomhedsordningen i følgende tilfælde:

  • Din virksomheds renteudgifter er større end kapitalafkastet.
  • Du betaler topskat.
  • Du vil opnå lavere beskatning på opsparet kapital i virksomheden.

Hvordan bliver man beskattet efter virksomhedsordning?

Hvis du vil beskattes efter virksomhedsordningen kan du ændre dette ved at logge ind på TastSelv.Skat Erhverv, og sætte kryds i felt 184 på din forskudsopgørelsen. Derudover skal du lave samme ændring det på din selvangivelse (oplysningsskema) ved at sætte kryds under rubrik 147. Læs mere om forskudsopgørelse og selvangivelse.

Du kan læse mere om virksomhedsordningen på SKAT.

Kapitalafkastordning

Hvis du vælger at blive beskattet efter kapitalafkastordning beregnes et kapitalafkast, der beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. På denne måde betaler du mindre i AM-bidrag og eventuel topskat.

Skat efter kapitalafkastordning

Ved kapitalafkastordning flytter du dit kapitalafkastet, dit overskud, fra din personlige indkomst til din kapitalindkomst. Af dette kapitalafkast skal du betale 22 % i skat. Når du vælger beskatning efter denne ordning, er der ingen krav til bogføring og administration. Læs mere om reglerne for kapitalafkastberegning her.

Hvornår skal man beskattes efter kapitalafkastordning?

Det kan være en god idé at vælge beskatning efter kapitalafkastordningen i følgende tilfælde af, at du:

  • Ikke brug for en opsparing i virksomheden.
  • Vil slippe for, at betale AM-bidrag på en del af dit overskud (kapitalindkomsten).
  • Ønsker opnå nogle af fordelene ved virksomhedsordningen
  • Driver en enkeltmandsvirksomhed. Læs mere om enkeltmandsvirksomhed her.

Hvordan bliver man beskattet efter kapitalafkastordning?

Hvis du vil beskattes efter virksomhedsordningen kan du ændre dette ved at logge ind på TastSelv.Skat Erhverv og sætte kryds i felt 184 på din forskudsopgørelse. Derudover skal du lave samme ændring det på din selvangivelse (oplysningsskema) ved at sætte kryds under rubrik 141 under virksomhedsoplysninger. Læs mere om forskudsopgørelse og selvangivelse her.

Du kan læse mere om kapitalafkastordningen på SKAT her


Læs også