Menu Luk

Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af mennesker, organisation eller institutioner. Der findes mange forskelligartede foreninger, der kan have forskellige formål, som at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser. Fælles for alle foreninger er, at de har mere end et medlem, som betaler kontingent for at finansiere aktiviteter i foreningen. Medlemmer af foreningen har indgået en aftale om foreningens formål, som oftest er beskrevet i foreningens vedtægter.

Ejerskab i foreninger

Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som har ejerbeføjelserne. De har også retten til at ændre foreningens vedtægter. Derudover har en forening en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne på en generalforsamling.

Forskellige former for foreninger

 • Frivillige foreninger (f.eks. en idrætsforening) kan vælge, at lade sig registrere for at få et CVR-nr. De har dog ikke pligt til det.
 • Almindelige foreninger har kun pligt til at lade sig registrere, hvis foreningen skal have ansatte eller hvis foreningen skal momsregistreres. Læs om moms her.
 • Foreninger med begrænset ansvar skal registreres, da de har til formål, at fremme medlemmers økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.
 • Andelsboligforeninger har pligt til at lade sig registrere, da de er selskabsskattepligtige. Læs mere om selskabsskat her.
 • Særlige foreninger (f.eks. en indkøbsforening) har typisk pligt til at lade sig registrere.

Skal foreninger registreres?

Din forening har pligt til at lade sig registrere, hvis den opfylder følgende betingelser:

 • Foreningen har til formål at fremme foreningens medlemmers økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.
 • Din forening har ansatte og skal udbetale løn.
 • Foreningen  modtager tilskud fra det offentlige.
 • Din forening skal drive erhverv og skal importere eller eksportere varer. I tilfælde af dette skal foreningen momsregistreres. Læs mere om moms her.

Selvom din forening ikke har pligt til at lade sig registrere, kan du vælge at gøre dette alligevel og derved få et CVR-nummer.

Hvordan registrerer man en forening?

Alle foreninger, der har pligt til at lade sig registrere, kan stiftes på Virk. Du kan starte din forening og registrere den på Virk her. Når du skal registrere en forening er der forskellige krav til hvad der skal oplyses. Eksempelvis skal du oplyse:

 • Navn og adresse, samt telefonnummer og email på foreningen.
 • Foreningens regnskabsår.
 • Foreningens startdato.
 • Evt. Branchekode.
 • Om foreningen skal registreres for skattemæssige pligter. F.eks. moms.
 • Hvis foreningen har ansatte, skal den registreres for A-skat, AM-bidrag og ATP.
 • Om foreningen overtager hele eller dele af en anden virksomheds aktiver.
 • Om foreningen skal registreres for lønsumsafgift.

Derudover kan det være, der skal vedlægges dokumentation i form af foreningens vedtægter og eventuelt referat fra generalforsamlingen.

Hvad koster det at stifte en forening?

Frivillige foreninger, almindelige foreninger samt særlige foreninger er gratis at stifte og koster ikke noget gebyr ved registrering. Stiftelse af forening med begrænset ansvar koster dog 670 kr. at registrere. Læs mere om takster for registrering af stiftelser og ændringer her.  


Læs også