Menu Luk

Hvad er en fond?

Når man snakker om fonde bør der skelnes mellem erhvervsdrivende fonde og ikke erhvervsdrivende fonde. Erhvervsdrivende fonde forpligtes til at overholde generelle krav, der er reguleret ved lov om erhvervsdrivende fonde under Erhvervsstyrelsen. Ikke erhvervsdrivende fonde reguleres derimod af Fondsloven under Civilstyrelsen. Læs mere om fondsloven her.

Hvem kan stifte fonde?

Der er ingen begrænsninger for hvem, der kan stifte en fond og en fond kan derfor stiftes af både fysiske og juridiske personer.

Hvor meget koster det at stifte fonde?

Ved stiftelse og oprettelse af en fond skal denne have aktier og egenkapital for mindst 1 mio. kr. Civilstyrelsen vil i særlige tilfælde tillade oprettelse af fonde under 1 mio. kr.  

Hvad er en erhvervsdrivende fond?

Ifølge Erhvervsstyrelsen er en fond med udgangspunkt erhvervsdrivende, hvis den opfylder følgende betingelser:

 • Fonden producerer varer.
 • Din fond yder tjenesteydelser.
 • Fonden sælger eller udlejer fast ejendom.
 • Din fond ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

En erhvervsdrivende fond kan stiftes af en eller flere stiftere, som kan være fysiske eller juridiske personer. Hvis stifteren er en person skal personen være myndig. Hvis stifteren derimod er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder.

Hvor meget koster det at drive erhvervsdrivende fonde?

Erhvervsdrivende fonde skal årligt betale et årsgebyr på 0,0170 % af fondens egenkapitalen. Jo højere egenkapital, des højere årsgebyr. Gebyret har dog en minimumsgrænse på 300 kr. og en maksimumsgrænse på 25.000 kr.

Hvordan stifter man erhvervsdrivende fonde?

Når du skal stifte en fond, skal du oplyse om følgende:

 • Navn og eventuelle binavne på fonden. Ordet fond skal indgå i navnet.
 • Fondens adresse og øvrige kontaktoplysninger.
 • Dato for stiftelse, som skal være identisk med datoen på fondens vedtægter.
 • Navne bestyrelsesmedlemmer og eventuelle direktører.
 • Fondens formål.
 • Fondens tegningsregel.
 • Størrelsen på fondens grundkapital og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.
 • Fondens regnskabsår og første regnskabsår.
 • Navn på fondens revisor.
 • Derudover skal du vedhæfte vedtægter, som stifteren eller stifterne skal underskrive samt dokumentation for grundkapitalens indbetaling.

For udenlandske virksomheder skal du vedhæfte et registreringsbevis for virksomheden, samt virksomhedens registreringsnummer. Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du vedhæfte kopi af dit pas.

Sådan gør du


Du kan stifte en fond på virk her.

 • Når du klikker Start på linket skal du logge ind med dit NemID
 • Derefter skal du godkende betingelserne og klikke fortsæt
 • Vælg den ønskede virksomhedsform (erhvervdrivende fond) for at starte registreringen.
 • Når registreringen er godkendt vil du modtage en mail og du kan derefter fortsætte med bestilling af NemID, NemKonto og oprettelse af digital postkasse.

Hvad er ikke erhvervsdrivende fonde?

En ikke erhvervsdrivende fond er selvejende institutioner, som ikke driver erhverv som et led i fondens virke. For disse fonde skal mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer være uafhængige af stifteren. Det er bestyrelsen, der træffer beslutninger på fondens vegne og har ansvaret for disse. Civilstyrelsen står for de generelle regler, som ikke erhvervsdrivende fonde skal overholde.

Hvordan stifter man ikke erhvervsdrivende fonde?

Der er ingen særlig blanket, når du skal stifte en ikke erhvervsdrivende fond. Når du stifter en fond skal du inden for tre måneder indsende følgende oplysninger til Civilstyrelsen.

 • Den endelige vedtægt, underskrevet af stifteren, bobestyreren eller bestyrelsen.
 • Navne på fondens bestyrelse inkl. privatadresser.
 • Navn på fondens revisor.

Derudover skal du vedhæfte følgende oplysninger i en vedtægt

 • Fondens navn og eventuelle binavne.
 • fondens stifter eller stiftere.
 • Den kommune, hvor fonden skal have sit hovedkontor.
 • Fondens formål.
 • Størrelsen af fondens aktiver og egenkapital ved oprettelsen.
 • Særlige rettigheder der er tillagt stiftere eller andre.
 • Antallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvorledes de udpeges.
 • Regnskabsaflæggelse.
 • Anvendelse af overskud.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om fonde, kan du med fordel læse mere i fondsloven her. Ønsker du i stedet at vide mere om foreninger, kan du læse mere om, hvilke regler der er gældende, når man stifter en foreningen her.


Læs også